Aanbestedingsrecht – SSR

Aanbestedingsrecht

Zorg dat u voldoende actuele kennis hebt van het aanbestedingsrecht

Vakgebied(en):
 • Cursuscode: CRRRBABR
 • Niveau: Basis
 • Aangeboden door: SSR
 • Eerste startmoment: di. 01-10-2019

In het aanbestedingsrecht gaat het vaak om grote bedragen en complexe kwesties. Naast het nationale recht, is het Europese recht van grote invloed. Als u in dit soort zaken moet oordelen, zorg dan dat u voldoende actuele kennis hebt.

Doel

Het verwerven van (basis)kennis van het aanbestedingsrecht in het algemeen, het vergroten van het (in)zicht op de diverse onderdelen van het aanbestedingsproces en de rol en betekenis daarvan voor de praktijk in de gerechtelijke procedure.

Doelgroep

Raadsheren, rechters, stafjuristen en gerechtssecretarissen.

Inhoud

De volgende onderwerpen komen aan de orde:

 • wat is aanbestedingsrecht? Verschil in benadering: aanbestedingsrecht in enge en ruime zin
 • inbesteden en uitbesteden
 • kenmerken Nederlands aanbestedingsrecht
 • (juridisch toegestane) voornaamste verschillen tussen het Nederlandse en het Europees aanbestedingsrecht
 • (ver)nieuw(de) juridisch aanbestedingskader op Europees én op nationaal niveau 2013, 2014, 2016
 • oorzaken van die herziening
 • inhoud van de herziening
 • enkele actuele fundamentele ontwikkelingen binnen de markt voor overheidsopdrachten

De stof zal steeds zoveel mogelijk worden geïllustreerd met praktijkvoorbeelden en jurisprudentie.

Opzet

De cursus bestaat uit twee aaneengesloten dagdelen.

In de vorm van een hoorcollege wordt na een introductie informatie verstrekt over het begrippenkader, de systematiek, inhoud en verschillen in de richtlijnen en regelgeving. Daarnaast is in een meer interactieve opzet aandacht voor actuele jurisprudentie, is er volop gelegenheid voor discussie en het uitwisselen van praktijkervaringen.

Voorkennis

Van de deelnemers wordt verwacht dat zij kennis hebben genomen van het in de syllabus opgenomen materiaal c.q. het materiaal waarvan specifiek is verzocht dat voor aanvang van de cursus doorgenomen te hebben.

Bijzonderheden

in aansluiting op de basiscursus wordt ook een actualiteitencursus aanbestedingsrecht aangeboden. Zie de SSR website voor nadere informatie.

Docent

 • prof. mr. Huib van Romburgh

  Raadsheer

Data, locaties, beschikbaarheid

Kosten: voor leden ZM: € 95,00

Locatie

SSR Locatie Rotterdam (Wilhelminatoren)

Wilhelminaplein 100-125

3072 AK Rotterdam

Plan uw route

Docent

prof. mr. Huib van Romburgh

Locatie

SSR Locatie Utrecht

Uniceflaan 1

3527 WX Utrecht

Plan uw route

Docent

prof. mr. Huib van Romburgh

Stuur deze cursus door