Aanbestedingsrecht – SSR
Cursussen / Civiel recht / Bouw- en Aanbestedingsrecht / Aanbestedingsrecht

Aanbestedingsrecht

Een basis van nationaal en Europees recht

In het aanbestedingsrecht gaat het vaak om grote bedragen en complexe kwesties. Naast het nationale recht, is het Europese recht van grote invloed. Als je in dit soort zaken moet oordelen, zorg dan dat je voldoende en actuele kennis hebt.

Doel

Het verwerven van (basis)kennis van het aanbestedingsrecht in het algemeen, het vergroten van het inzicht in de diverse onderdelen van het aanbestedingsproces en de rol en betekenis daarvan voor de praktijk in de gerechtelijke procedure.

Doelgroep

Raadsheren, rechters, juridisch adviseurs en gerechtsjuristen.

Inhoud

Onder andere de volgende onderwerpen komen aan de orde:

  • Wat is aanbestedingsrecht? Waar staat het aanbestedingsrecht in ‘ruimere’ en ‘striktere’ zin?
  • Kenmerken van het Nederlandse aanbestedingsrecht, in relatie tot de Europese regels
  • Het nieuwe aanbestedingsrechtelijke kader in Nederland sedert 2016. Oorzaken en inhoud van deze herzieningen
  • Wat is een overheidsopdracht? Aanbesteden, quasi inhouse-opdrachten, procedures en bekendmakingen
  • Actuele, belangrijke leerstukken op het terrein van overheidsopdrachten, zoals proportionaliteit
  • Selectie- en gunningscriteria
  • Inschrijving en motivering
  • Rechtsbescherming

De stof zal steeds zoveel mogelijk worden geïllustreerd met praktijkvoorbeelden en jurisprudentie.

Opzet

De cursus bestaat uit twee dagdelen.

Voorkennis

Van de deelnemers wordt verwacht dat zij kennis hebben genomen van het materiaal waarvan specifiek is verzocht dat voor aanvang van de cursus doorgenomen te hebben.

Bijzonderheden

In aansluiting op de basiscursus wordt ook een actualiteitencursus aanbestedingsrecht aangeboden. Zie Aanbestedingsrecht, actualiteiten – SSR voor nadere informatie hierover.

Uitvoeringen