Jeugdrecht voor de familierechter – SSR
Cursussen / Personen- en familierecht / Familierecht / Jeugdbescherming / Jeugdrecht voor de familierechter

Jeugdrecht voor de familierechter

Dé basis en opfrisser jeugdrecht voor de familierechter en gerechtsjurist

Deze cursus biedt de basis aan de familierechter of -juridisch medewerker om op de hoogte te komen van de behandeling van kinderbeschermingszaken, waarbij de nadruk wordt gelegd op de juridische aspecten. Daarnaast kan de leeractiviteit ook als opfrisser dienen voor hen die opnieuw kinderbeschermingszaken gaan behandelen. Het accent ligt op jeugdbescherming (ots, uhp en gbm), conflictbehandeling, de Jeugdwet en het jeugdstelsel. Naast het materiële recht zal aandacht worden besteed aan de processuele bijzonderheden van kinderbeschermingszaken en zullen tips voor de praktijk worden gegeven.

Doel

Het doel van deze cursus is om te voorzien in een basiscursus jeugdrecht specifiek voor familierechters en -gerechtsjuristen, waarbij de cursist vertrouwd wordt gemaakt met basisbeginselen van kinderbeschermingszaken.

Doelgroep

Rechters en gerechtsjuristen werkzaam in het familierecht.

Inhoud

Tijdens de cursusdag wordt aandacht besteed aan:

  • de Jeugdwet en het jeugdstelsel,
  • jeugdbescherming (ondertoezichtstelling, uithuisplaatsing en gezagsbeëindigende maatregel)
  • conflictbehandeling.

Opzet

De cursus bestaat uit twee dagdelen contactonderwijs op één dag. Daarnaast bereiden deelnemers de cursus voor in MIJN SSR.

Uitvoeringen

Kosten:
Voor leden ZM (2024): € 160,00