Onrechtmatige daad en schade, verdieping – SSR
Cursussen / Civiel recht / Aansprakelijkheidsrecht / Onrechtmatige daad en schade, verdieping

Onrechtmatige daad en schade, verdieping

Recente ontwikkelingen en praktische toepassing van zaken op het gebied van onrechtmatige daad en schade

De Zutphense juffrouw, Lindenbaum-Cohen, wie kent deze uitspraken niet? Maar ken je de huidige jurisprudentie? Ben je op de hoogte van de huidige stand van zaken en recente ontwikkelingen? Tijdens deze cursus worden veel praktijkvoorbeelden besproken en van commentaar voorzien, zodat je je vaardigheden traint in het toepassen van het leerstuk in je eigen praktijk.

Deze cursus is omgezet naar een online-leeractiviteit. Hierbij wordt onder andere gebruik gemaakt van ZOOM.

Doel

Het verschaffen van verdiepende kennis van en inzicht in het leerstuk van de onrechtmatige daad en schade.

Doelgroep

Raadsheren, rechters, rio’s, sectoroverstappers, juridisch adviseurs en gerechtsjuristen.

Inhoud

Aan de orde komen onder meer de volgende onderwerpen:

Onrechtmatige daad:

 • zorgvuldigheidsnorm
 • toerekening
 • causaliteit
 • schade
 • relativiteit
 • kwalitatieve aansprakelijkheid

Schadevergoeding:

 • schadebegroting
 • toerekening naar redelijkheid
 • alternatieve causaliteit
 • voordeeltoerekening
 • eigen schuld
 • winstafdracht
 • vergoeding van immateriële schade
 • schadevergoeding voor derden

Opzet

Ter voorbereiding op deze verdiepingscursus worden de 2 hoofdonderwerpen in webcolleges aangeboden via een E-learning module waarin na een algemene introductie over inhoud en opbouw van de webcolleges in 10 (deel)webcolleges wordt ingegaan op de onrechtmatige daad en in 9 (deel)webcolleges op schade(vergoeding). Deze E-learning module is bedoeld om alle cursisten op gelijke ‘vlieghoogte’ te brengen en vormt de basis voor deze verdiepingscursus.

De verdiepingscursus bestaat uit één dagdeel waarin vooral de praktijk aan de orde komt; een korte inleiding en veel casusbehandeling en discussie. Voorafgaand aan de verdiepingscursus dient de E-learning module (zelfstudie) gevolgd te zijn, dan wel dat de daarin aangeboden kennis op andere wijze is opgedaan.

Voorkennis

De deelnemers dienen de E-learning module (zelfstudie) voorafgaand aan deze cursus gevolgd te hebben, dan wel dat de in de E-learning aangeboden kennis op andere wijze is opgedaan. Link:  Onrechtmatige daad en schade, e-learning module

De inhoud van de webcolleges wordt als bekend veronderstelt en wordt niet herhaald in de verdiepingscursus.

Bijzonderheden

De E-learning module geldt als voorwaarde voor deelname aan de verdiepingscursus. De E-learning module is een verplichte leeractiviteit voor rechters/raadsheren in opleiding.

Uitvoeringen

Kosten:
Voor leden ZM (2024): € 60,00