Taak en rol van de juridisch medewerker – SSR
Cursussen / Civiel recht / Procesrecht / Zittingsvaardigheden / Taak en rol van de juridisch medewerker

Taak en rol van de juridisch medewerker

Vergroot uw inzicht in uw taak en rol als juridisch medewerker en wissel hierover met andere vakgenoten van gedachten

Juridisch medewerkers civiel recht worden steeds belangrijker binnen de rechterlijke organisatie. Er wordt in toenemende mate werk aan juridisch medewerkers civiel recht gedelegeerd en omdat rechters vaker enkelvoudig zitten, bent u als juridisch medewerker voor de rechter meer en meer de sparringpartner. Het is om deze redenen van belang dat u start met een goede basis. Deze cursus besteed aandacht aan uw werk vóór, tijdens en ná de zitting en biedt u de mogelijkheid om samen met andere juridisch medewerkers civiel recht van gedachten te wisselen over verschillende opvattingen met betrekking tot de taak en rol als juridisch medewerker. U vergroot uw bewustzijn over uw werkzaamheden en verantwoordelijkheden als juridisch medewerker, mede in relatie tot die van de rechter. Ook wordt stilgestaan bij mogelijke carrièreperspectieven.

Doel

Het doel van deze cursus is om u als startend juridisch medewerker voor te bereiden op uw werkzaamheden, zodat u zich zekerder zal voelen in uw functie. De gezamenlijke verantwoordelijkheid van de rechter en de juridisch medewerker voor een zaak loopt als een rode draad door deze cursus heen.

Doelgroep

Deze cursus richt zich op startende juridisch medewerkers civiel recht (vanaf 4 maanden tot 2 jaar werkzaam als juridisch medewerker).

Inhoud

Tijdens de cursus zal allereerst worden stilgestaan bij vraag: Wat is uw taak en rol als juridisch medewerker civiel recht? Vervolgens wordt ingegaan op de werkzaamheden van een juridisch medewerker voor, tijdens en na de zitting. De cursus heeft een praktische insteek, maar u vergroot ook uw bewustzijn over uw taak en rol als juridisch medewerker. Door met de docenten en andere vakgenoten van gedachten te wisselen, maar bijvoorbeeld ook door in te gaan op recent onderzoek op dit gebied. Tot slot wordt ingegaan op carrièreperspectieven.

Uitvoeringen