Taak en rol van de gerechtsjurist – SSR
Cursussen / Civiel recht / Procesrecht / Zittingsvaardigheden / Taak en rol van de gerechtsjurist

Taak en rol van de gerechtsjurist

Vergroot je inzicht in jouw taak en rol als startende gerechtsjurist en wissel hierover met elkaar van gedachten

Gerechtsjuristen civiel recht worden steeds belangrijker binnen de rechterlijke organisatie. Er wordt in toenemende mate werk aan gerechtsjuristen gedelegeerd en omdat rechters vaker enkelvoudig zitten, ben je als gerechtsjurist voor de rechter meer en meer de sparringpartner. Het is om deze redenen van belang dat je start met een goede basis. Deze cursus besteedt aandacht aan het werk vóór, tijdens en ná de zitting en biedt jou de mogelijkheid om samen met andere startende gerechtsjuristen civiel recht van gedachten te wisselen over verschillende opvattingen met betrekking tot je taak en rol als gerechtsjurist. Je vergroot jouw bewustzijn over jouw werkzaamheden en verantwoordelijkheden als gerechtsjurist, mede in relatie tot die van de rechter.

Doel

Het doel van deze cursus is om je als startend gerechtsjurist voor te bereiden op jouw werkzaamheden, zodat jij je zekerder zal voelen in jouw functie. De gezamenlijke verantwoordelijkheid van de rechter en de gerechtsjurist voor een zaak loopt als een rode draad door deze cursus heen.

Doelgroep

Deze cursus is bedoeld voor cursisten die 3 maanden tot 1 jaar werkzaam zijn als gerechtsjurist.

Inhoud

Tijdens de cursus zal allereerst worden stilgestaan bij vraag: Wat is jouw taak en rol als gerechtsjurist civiel recht? Vervolgens wordt ingegaan op de werkzaamheden van een gerechtsjurist voor, tijdens en na de zitting. De cursus heeft een praktische insteek, maar vergroot ook het bewustzijn over jouw taak en rol als gerechtsjurist. Door met de docenten en andere gerechtsjuristen van gedachten te wisselen, maar bijvoorbeeld ook door in te gaan op recent onderzoek op dit gebied. Ook wordt ingegaan op mogelijke carrièreperspectieven.

Uitvoeringen

Kosten:
Voor leden ZM (2024): € 205,00