Taak en rol van de juridisch medewerker – SSR
Cursussen / Civiel recht / Procesrecht / Zittingsvaardigheden / Taak en rol van de juridisch medewerker

Taak en rol van de juridisch medewerker

Cursisten vergroten het inzicht in hun taak en rol als juridisch medewerker en wisselen hierover met andere juridisch medewerkers van gedachten

Juridisch medewerkers civiel recht worden steeds belangrijker binnen de rechterlijke organisatie. Er wordt in toenemende mate werk aan juridisch medewerkers civiel recht gedelegeerd en omdat rechters vaker enkelvoudig zitten, ben je als juridisch medewerker voor de rechter meer en meer de sparringpartner. Het is om deze redenen van belang dat je start met een goede basis. Deze cursus besteed aandacht aan het werk vóór, tijdens en ná de zitting en biedt jou de mogelijkheid om samen met andere juridisch medewerkers civiel recht van gedachten te wisselen over verschillende opvattingen met betrekking tot de taak en rol als juridisch medewerker. Je vergroot jouw bewustzijn over jouw werkzaamheden en verantwoordelijkheden als juridisch medewerker, mede in relatie tot die van de rechter.

Doel

Het doel van deze cursus is om je als startend juridisch medewerker voor te bereiden op jouw werkzaamheden, zodat jij je zekerder zal voelen in jouw functie. De gezamenlijke verantwoordelijkheid van de rechter en de juridisch medewerker voor een zaak loopt als een rode draad door deze cursus heen.

Doelgroep

Deze cursus richt zich op startende juridisch medewerkers civiel recht (vanaf 4 maanden tot 2 jaar werkzaam als juridisch medewerker).

Inhoud

Tijdens de cursus zal allereerst worden stilgestaan bij vraag: Wat is jouw taak en rol als juridisch medewerker civiel recht? Vervolgens wordt ingegaan op de werkzaamheden van een juridisch medewerker voor, tijdens en na de zitting. De cursus heeft een praktische insteek, maar vergroot ook het bewustzijn over jouw taak en rol als juridisch medewerker. Door met de docenten en andere juridisch medewerkers van gedachten te wisselen, maar bijvoorbeeld ook door in te gaan op recent onderzoek op dit gebied. Ook wordt ingegaan op mogelijke carrièreperspectieven.

Uitvoeringen