Civiel vonnis voor gerechtsjuristen, basis – SSR
Cursussen / Civiel recht / Schriftelijke Vaardigheden / Civiel vonnis voor gerechtsjuristen, basis

Civiel vonnis voor gerechtsjuristen, basis

Handvatten voor het schrijven van een (eenvoudig) vonnis

Hoe schrijf ik een civiel vonnis? Waar te beginnen? De analyse van het geschil vormt de basis van een vonnis. Hoe stel je feiten vast, welke standpunten nemen partijen in en hoe komen die in je vonnis terug, hoe schrijf je de beoordeling op en de daarop volgende beslissing? Aan de hand van een concrete casus wordt je hierin getraind.

Doel

Na het volgen van de cursus is de deelnemer in staat zelfstandig in eenvoudige bodemzaken op tegenspraak een vonnis te schrijven.

Doelgroep

Gerechtsjuristen werkzaam bij team civiel die nog geen vonnissen hebben geschreven maar daarmee op korte termijn gaan beginnen. Gerechtsjuristen die korter dan een jaar eenvoudige civiele vonnissen schrijven.

Inhoud

In ieder geval zullen de volgende onderwerpen behandeld worden:

  • het lezen van een dossier, het analyseren ervan aan de hand van het civiele beslissingsmodel en de kern van het geschil eruit halen
  • de structuur van een contradictoir vonnis aan de hand van het dossier: wat zijn feiten, wat is een stelling en wat is een verweer
  • hoe om te gaan met primaire, subsidiaire eis, een eis in conventie, eis in reconventie, eis in voorwaardelijke reconventie
  • eenvoudige regels van stelplicht en bewijslast
  • het formuleren van rechtsoverwegingen (waaronder beknopt en helder taalgebruik).

De nadruk ligt op het oefenen met korte (verbintenisrechtelijke) casusposities.

Opzet

De stof zal met name op een interactieve manier worden aangeboden. Na telkens korte inleidingen gaat de deelnemer zelf met praktijkvoorbeelden aan de slag. Voor aanvang van de cursus moet de huiswerkopdracht zijn voldaan. Cursisten ontvangen individuele feedback op een concept-vonnis.

Voorkennis

De training is vanaf 2021 aangepast m.d.v. dat de deelnemers voorafgaande aan de training ‘Civiel vonnis voor gerechtsjuristen, basis’ de training ‘Het civiele beslissingsmodel’ (CRRRHCIV) gevolgd moeten hebben.

Bijzonderheden

Er is een voorbereidingsopdracht die van te voren moet worden ingeleverd en wordt voorzien van individuele feedback door docenten.

Uitvoeringen

Kosten:
Voor leden ZM (2024): € 225,00