Arbeidsrecht, spitsuurontmoeting arbeidsrechtspecialisten – SSR
Cursussen / Civiel recht / Arbeidsrecht / Arbeidsrecht, spitsuurontmoeting arbeidsrechtspecialisten

Arbeidsrecht, spitsuurontmoeting arbeidsrechtspecialisten

Een ronde tafel gesprek op hoog niveau over de "hot" items in het arbeidsrecht

Een jaarlijkse bijeenkomst, in nauw overleg en op verzoek van de expertgroepen arbeidsrecht.

Deze master is bedoeld voor de zeer ervaren arbeidsrechtspecialisten die met elkaar in gesprek gaan over de ontwikkelingen in het arbeidsrecht en de ervaringen met c.q. effecten van bestaande en nieuwe regelgeving (WWZ, WAB, Wnra en de bevindingen van de cie. “Regulering van werk”). Dit voor het arbeidsrecht in het algemeen en meer specifiek de betekenis daarvan voor de praktijk van de rechter. In de bijeenkomst treden twee hoogleraren (Verhulp en Sagel) op als gespreksleider.

Doel

Doel van de spitsuurontmoeting is “het gesprek” te faciliteren over de betekenis en gevolgen van bestaande en nieuwe regelgeving en recente belangrijke ontwikkelingen. Wat betekenen die en wat voor invloed hebben die op de rechtsontwikkeling en het werk van de  (kanton)rechter/raadsheer.

Doelgroep

Deze master is bedoeld voor (kanton)rechters en raadsheren met zéér ruime kennis en ervaring in het arbeidsrecht. Daarbij valt te denken aan een ruime ervaring van minimaal 3 jaar als ook “gezien” worden als autoriteit op dit gebied en/of als vraagbaak fungerend binnen de eigen rechtbank/hof.

Inhoud

De onderwerpen zullen steeds worden bepaald aan de hand van de actuele ontwikkelingen in regelgeving en/of rechtspraak op arbeidsrechtelijk gebied.

Opzet

De spitsuurontmoeting zal worden gehouden van 16.00 tot 20.00 uur. Tussendoor wordt een buffet aangeboden.

De inleiders zullen diverse thema’s aan de hand van praktijkvoorbeelden aan de orde stellen. De deelnemers gaan vervolgens, onder leiding van twee wetenschappers/arbeidsrechtspecialisten, met elkaar in gesprek. Van de deelnemers wordt een actieve participatie verwacht.

Voorkennis

Van de deelnemers wordt verwacht dat zij bekend zijn met de WWZ, zeer recente ervaring hebben in de behandeling van arbeidszaken en op de hoogte zijn van eventuele standpunten binnen de eigen rechtbank/hof t.a.v. de vraag of bepaalde lijnen zijn te ontdekken.

Bijzonderheden

De groepsgrootte is maximaal 20 deelnemers waarbij sprake zal zijn van – voor zover mogelijk en nodig – een landelijke spreiding van deelnemers.

Uitvoeringen