Erfrecht, basis – SSR
Cursussen / Civiel recht / Erfrecht / Personen- en familierecht / Erfrecht / Erfrecht, basis

Erfrecht, basis

Methodisch en adequaat oordelen in erfrecht geschillen

De wetgeving op het gebied van het erfrecht is complex. Daarbij komt dat niet alleen kennis van het nieuwe erfrecht is vereist, maar ook van het oude erfrecht en het ingewikkelde overgangsrecht. De meeste rechters hebben tijdens hun studie of opleiding tot rechter geen onderricht gehad op het gebied van het erfrecht. Om geschillen op het gebied van het erfrecht te kunnen behandelen is het van belang inzicht te verwerven in de opzet en bijzonderheden van het erfrecht, in de samenhang van het erfrecht met het huwelijksvermogensrecht en het relatievermogensrecht en in de fiscale aspecten op het gebied van de erfbelasting, de schenkingsbelasting en de inkomstenbelasting.

Doel

Na deelname

 • kan de deelnemer een erfrechtelijk geschil analyseren
 • kan de deelnemer een erfrechtelijk geschil beoordelen
 • kan de deelnemer volgens een methodische aanpak beslissen hoe zich verder te verdiepen in het erfrecht.

Doelgroep

De cursus is bedoeld voor rechters, raadsheren, (senior) gerechtsjuristen en juridisch adviseurs in de kanton, handel, familie en belastingrecht sector.

Inhoud

Deze cursus behandelt de volgende onderwerpen:

 • inleiding in het erfrecht
 • nalatenschap en erfgenamen
 • zuivere aanvaarding, beneficiaire aanvaarding en verwerping
 • wettelijke verdeling en OBV
 • wilsrechten en het vruchtgebruiktestament
 • uiterste wilbeschikkingen
 • het legitieme systeem en de wettelijke rechten van het erfrecht
 • executele erfrecht
 • testamentair bewind
 • vereffening van de nalatenschap, boedelnotaris en kantonrechter
 • verdeling van de nalatenschap
 • het overgangsrecht.

Uitvoeringen

Kosten: voor leden ZM: € 350,00