Erfrecht, basis – SSR
Cursussen / Civiel recht / Erfrecht / Personen- en familierecht / Erfrecht / Erfrecht, basis

Erfrecht, basis

Methodisch en adequaat oordelen in erfrecht geschillen

De wetgeving op het gebied van het erfrecht is complex. Niet alleen kennis van het nieuwe erfrecht is vereist, maar ook van het oude erfrecht en het ingewikkelde overgangsrecht. Om geschillen op het gebied van het erfrecht te kunnen behandelen is het van belang inzicht te verwerven in de opzet en bijzonderheden van het erfrecht, in de samenhang van het erfrecht met het huwelijks- en relatievermogensrecht en in de fiscale aspecten op het gebied van de erfbelasting, de schenkingsbelasting en de inkomstenbelasting.

Doel

Na deelname kun je:

 • een erfrechtelijk geschil analyseren,
 • een erfrechtelijk geschil beoordelen,
 • volgens een methodische aanpak beslissen hoe je je verder verdiept in het erfrecht.

Doelgroep

De cursus is bedoeld voor rechters, raadsheren, (senior) gerechtsjuristen en juridisch adviseurs in de kanton-, handel, familie- en belastingrecht sector.

Inhoud

Onderstaande onderwerpen worden behandeld:

 • inleiding in het erfrecht
 • nalatenschap en erfgenamen
 • zuivere aanvaarding, beneficiaire aanvaarding en verwerping
 • wettelijke verdeling en OBV
 • wilsrechten en het vruchtgebruiktestament
 • uiterste wilsbeschikkingen
 • het legitieme systeem en de wettelijke rechten van het erfrecht
 • het executele erfrecht
 • testamentair bewind
 • vereffening van de nalatenschap, boedelnotaris en kantonrechter
 • verdeling van de nalatenschap
 • het overgangsrecht.

Uitvoeringen

Kosten:
Voor leden ZM (2024): € 430,00