Erfrecht, basis – SSR

Erfrecht, basis

Leer methodisch en adequaat oordelen in erfrecht geschillen

 • 4
  dagdelen
 • 12
  PE-punten
 • 8,6
  Waardering
Vakgebied(en):
 • Cursuscode: CRZMERFR
 • Niveau: Basis
 • Aangeboden door: SSR
 • Eerste startmoment: vr. 24-01-2020

Het erfrecht is enkele jaren geleden volledig herzien en dat heeft veel veranderd voor de praktijk. Systematisch worden de meest voorkomende vragen en beslispunten besproken (met inbegrip van het deskundigenonderzoek), zodat u in staat bent methodisch en adequaat in de u voorgelegde geschillen te oordelen.

Doel

 • De deelnemer kan een erfrechtelijk geschil analyseren.
 • De deelnemer kan een erfrechtelijk geschil beoordelen.
 • De deelnemer kan volgens een methodische aanpak beslissen hoe hij zich verder kan verdiepen in het erfrecht.

Doelgroep

De cursus is bedoeld voor leden zittende magistratuur, stafjuristen en (senior) juridisch medewerkers in de kanton, handel, familie en belastingrecht sector.

Inhoud

Deze cursus behandelt de volgende onderwerpen:

 • inleiding in het erfrecht
 • nalatenschap en erfgenamen
 • zuivere aanvaarding, beneficiaire aanvaarding en verwerping
 • wettelijke verdeling en OBV
 • wilsrechten en het vruchtgebruiktestament
 • uiterste wilbeschikkingen
 • het legitieme systeem en de wettelijke rechten van het erfrecht
 • executele erfrecht
 • testamentair bewind
 • vereffening van de nalatenschap, boedelnotaris en kantonrechter
 • verdeling van de nalatenschap
 • het overgangsrecht

Bijzonderheden

Dit is een cursus zonder overnachting.

Docenten

 • prof. mr. Wilbert Kolkman

  Hoogleraar

 • mr. Hans ter Haar

  Universitair docent notarieel recht

 • prof. dr. mr. Leon Verstappen

  Hoogleraar privaatrecht, i.h.b. notarieel recht

Data, locaties, beschikbaarheid

Kosten: voor leden ZM: € 420,00

Stuur deze cursus door

 • Voor rio's: riobureau@ssr.nl