Erfrecht, verdieping Legitieme portie – SSR

Erfrecht, verdieping Legitieme portie

Verdieping rond de legitieme portie van het erfrecht

 • 2
  dagdelen
 • 6
  PE-punten
 • 6
  NOvA-punten
 • 8,3
  Waardering
Vakgebied(en):
 • Cursuscode: CRZMERFV
 • Niveau: Verdieping
 • Aangeboden door: SSR

Hebt u de basiscursus Erfrecht gevolgd en wilt u verder de diepte in? Uit de praktijk blijkt een grote behoefte aan een verdiepingscursus rondom de legitieme portie van het erfrecht. Deze cursus biedt u deze kennis. In één dag tijd worden al uw vragen over de legitieme portie beantwoord.

Doel

 • De deelnemer kan ingewikkelde geschillen over de legitieme portie analyseren.
 • De deelnemer kan een vonnis of arrest schrijven over de legitieme portie van ingewikkelde geschillen.
 • De deelnemer kan bewust vragen om de benodigde informatie om te komen tot een schikking.

Doelgroep

Deze cursus is bedoeld voor leden zittende magistratuur, stafjuristen en senior juridisch medewerkers die betrokken zijn bij erfrecht zaken.

Inhoud

Deze cursus behandelt de volgende onderwerpen:

 • de omvang van de legitieme portie
 • giften die in aanmerking komen
 • waar kan een legitimaris inkorten?
 • het geldend maken van het recht van de legitimaris
 • de posities van de legitimaris onder de schuldeisers van de nalatenschap
 • de legitieme ten opzichte van andere wettelijke rechten
 • quasilegaten en de rol bij de legitieme portie

De cursus bestaat uit twee dagdelen contactonderwijs op één dag. Daarnaast bereiden deelnemers de cursus voor binnen de digitale leeromgeving MIJN SSR.

Opzet

De cursus bestaat uit twee aaneengesloten dagdelen. Naast inleidingen en de behandeling van een aantal praktische casus is er ook aandacht voor discussie en bestaat ruimte voor het stellen van vragen.

Voorkennis

Van deelnemers aan deze cursus wordt verwacht dat zij de cursus Erfrecht, basis hebben gevolgd, of ruime ervaring hebben met het erfrecht.

Docenten

 • prof. mr. Tea Mellema-Kranenburg

  Hoogleraar Familievermogensrecht

 • mr. Petra Knoppers

  Advocaat — Smeets Gijbels B.V.

Meer informatie

Op dit moment is er voor deze leeractiviteit geen uitvoering gepland. Wanneer u een inhoudelijke vraag heeft, kunt u contact opnemen met de SSR Servicedesk.