Kort geding – SSR
Cursussen / Civiel recht / Procesrecht / Kort geding

Kort geding

In een kort geding gelden andere regels dan in een reguliere bodemzaak, zowel op processueel als inhoudelijk vlak. Het beoordelingskader, de zitting en het vonnis verschillen. Krijg in deze basiscursus een overzicht van de belangrijkste bijzonderheden van de kort geding-procedure.

Doel

Na de cursus heb je kennis over de kort geding procedure.

Doelgroep

Gerechtsjuristen en rechters.

Inhoud

Er zal voornamelijk aandacht worden besteed aan de voorbereiding, de gang van zaken ter zitting, de bijzonderheden van  een kort geding vonnis en de plaatsbepaling van het kort geding ten opzichte van de bodemprocedure. Ook zal een aantal praktische aspecten van (de voorbereiding van) het kort geding aan de orde komen.

Na afronding van deze cursus ben je in staat kort gedingzaken efficiënter en effectiever te behandelen doordat je onder meer inzicht hebt in:

  • De bevoegdheden van de kortgeding rechter
  • Het ‘bewijsrecht’ in kort geding;
  • het bijzondere karakter van (het oordeel in) kort geding
  • veel voorkomende dicta in KG
  • begrippen zoals declaratoir en constitutief

Opzet

De cursus bestaat uit 2 aaneengesloten dagdelen. Inleidingen worden afgewisseld met casuïstiek.

Bijzonderheden

Voorafgaand aan de cursus zullen de deelnemers een intakeformulier ontvangen waarin gepeild wordt wat hun ervaring is en of er onderwerpen zijn die ze graag behandeld willen hebben.

Geen uitvoering gepland

Op dit moment is er voor deze cursus geen uitvoering gepland. Maak gebruik van de button ‘Hou mij op de hoogte’ aan de linkerzijde van deze pagina als je een bericht wilt ontvangen wanneer er een nieuwe uitvoering gepland is.