Kort geding voor leden ZM – SSR

Kort geding voor leden ZM

 • 2
  dagdelen
 • 6
  PE-punten
 • 7,6
  Waardering
Vakgebied(en):
 • Cursuscode: CRZMKTGD
 • Niveau: Basis
 • Aangeboden door: SSR
 • Eerste startmoment: vr. 01-04-2022

Een beslissing in kort geding kan, hoewel een voorlopige voorziening, ingrijpende gevolgen hebben. Het beoordelingskader, de zitting en het vonnis verschillen bij een kort geding van een bodemprocedure. Stel uzelf daarvan op de hoogte, zodat u doeltreffend een kort geding kunt leiden.

Doel

Na de cursus kan de deelnemer een kort geding op passende wijze leiden en een goed kort gedingvonnis schrijven.

Doelgroep

Rechters (ook kantonrechters) met ruime civiele ervaring, die beginnen met kort gedingzaken of daar net mee begonnen zijn. Rechters die al geruime tijd kort gedingzaken behandelen, zijn ook welkom op de cursus. Stafjuristen zijn eveneens welkom.

Inhoud

Na afronding van deze cursus bent u in staat kort gedingzaken efficiënter en effectiever te behandelen doordat u onder meer inzicht heeft in:

 • uw bevoegdheden als kortgeding rechter
 • de rol van de stelplicht en bewijslast;
 • het bijzondere karakter van (het oordeel in) kort geding
 • begrippen zoals declaratoir en constitutief

Tevens bent u na afloop in staat om op doeltreffende wijze een kort gedingzitting te leiden doordat u bekend bent met onder meer:

 • praktische do’s en don’ts
 • de wijze(n) waarop u kunt omgaan met aangelegenheden zoals incidenten, erkenningen en het toelaten van stukken
 • verschillen met de mondelinge behandeling in een bodemprocedure
 • hoe actief u als kort gedingrechter kunt zijn

Verder kunt u na afloop op zorgvuldige wijze en conform de geldende (wettelijke) regelingen kort gedingvonnissen concipiëren doordat u inzicht heeft in onderwerpen zoals:

 • de motivering
 • de wettelijke eisen
 • de kosten, waaronder het verschil tussen kanton- en rechtbankzaken
 • de mogelijkheden van een deskundigenbericht of advies van externe adviseur

Ten slotte bent u na afloop op de hoogte van alternatieve wijzen van afdoening van zaken in kort geding.

Opzet

De cursus bestaat uit een interactief hoorcollege dat gepaard gaat met actieve inbreng van de deelnemers. Een dergelijke inbreng wordt van de deelnemers verwacht. De docent zal daarnaast op activerende wijze casuïstiek behandelen. Zo worden de deelnemers onder meer verzocht de casus te bespreken met medecursisten.

Bijzonderheden

Voorafgaand aan de cursus zullen de deelnemers een intakeformulier ontvangen waarin gepeild wordt wat hun ervaring is en of er onderwerpen zijn die ze graag behandeld willen hebben.

Docenten

 • mr. Tjalle Hidma

  Senior rechter

 • mr. Petra de Bruin

  Senior-rechter

Data, locaties, beschikbaarheid

Deze cursus volgen?

 • Stuur een aanvraag ter goedkeuring door naar je opleidingscoördinator en/of leidinggevende via onderstaand formulier.
 • Voor rio's: riobureau@ssr.nl
 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.