Kort geding – SSR
Cursussen / Civiel recht / Procesrecht / Kort geding

Kort geding

In een kort geding gelden andere regels dan in een reguliere bodemzaak, zowel op processueel als inhoudelijk vlak. Het beoordelingskader, de zitting en het vonnis verschillen. Krijg in deze cursus een overzicht van de belangrijkste bijzonderheden van de kort geding-procedure.

Doel

Na de cursus heb je kennis over de kort geding procedure.

Doelgroep

Gerechtsjuristen en rechters.

Inhoud

Er zal voornamelijk aandacht worden besteed aan de voorbereiding, de gang van zaken ter zitting, het toetsingskader in veel voorkomende zaken en de verschillende ‘soorten’ vonnis. Daarbij is ook aandacht voor de  praktische aspecten van (de voorbereiding van) het kort geding. Daarnaast is er bij de behandeling van een kort geding bij uitstek sprake van een nauwe samenwerking tussen gerechtsjuristen en rechters. In deze cursus zullen we ook hiervoor aandacht hebben.

Na afronding van deze cursus ben je in staat kort gedingzaken efficiënter en effectiever te behandelen doordat je onder meer inzicht hebt in:

  • De bevoegdheden van de kortgeding rechter
  • Toepasselijke regelgeving, waaronder relevante procesreglementen
  • het bijzondere karakter van (het oordeel in) kort geding
  • veel voorkomende beslissingen in KG
  • begrippen zoals declaratoir en constitutief

Opzet

De cursus bestaat uit 2 aaneengesloten dagdelen. Inleidingen worden afgewisseld met casuïstiek.

Bijzonderheden

Voorafgaand aan de cursus ontvang je een intakeformulier waarin gepeild wordt wat jouw ervaring is en of welke vragen of onderwerpen je graag behandeld zou willen hebben.

Uitvoeringen

Kosten:
Voor leden ZM (2024): € 195,00