Moedig motiveren, adequaat argumenteren – SSR
Cursussen / Civiel recht / Schriftelijke Vaardigheden / Moedig motiveren, adequaat argumenteren

Moedig motiveren, adequaat argumenteren

Argumentatiestructuur en overtuigingskracht van uitspraken voor civilisten

Het motiveren van een uitspraak is een rechtsstatelijke eis. We maken ook veel werk van de motivering; motiveren duurt vaak langer dan de zitting en de voorbereiding daarvan. Maar betaalt die tijdsinvestering zich ook uit in acceptatie van de uitspraak door partijen? Hoe kan de wijze waarop onze uitspraak is geformuleerd en opgebouwd bijdragen aan het begrip voor- en de acceptatie van de uitkomst? En in hoeverre worden we beperkt door de wet en het feit dat de uitspraak wel hoger beroep- of cassatiebestendig moet zijn? Tijdens deze bijeenkomst zult u, in een groep ervaren rechters, raadsheren en juridisch medewerkers, bij deze en andere vragen rondom motivering stilstaan.

Doel

Deze cursus beoogt nieuwe inzichten te bieden met het oog op de schriftelijke motivering van een uitspraak: Wat is vanuit het oogpunt van controleerbaarheid én aanvaardbaarheid door partijen en derden – daarbij inbegrepen de Hoge Raad – wenselijk en mogelijk?

Doelgroep

Ervaren juridisch medewerkers, rechters en raadsheren civiel recht.

Inhoud

Argumentatiestructuur en overtuigingskracht van uitspraken, de (on)mogelijkheden en/of (on)wenselijkheid om uitspraken op deze basis in te richten.

Opzet

De cursus bestaat uit een schrijfopdracht en een interactieve bijeenkomst van twee dagdelen.

Uitvoeringen

Kosten: voor leden ZM: € 365,00