Zittingsvaardigh: wetmatigheden en conflicten in scheidingen – SSR
Cursussen / Personen- en familierecht / Zittingsvaardigheden / Zittingsvaardigh: wetmatigheden en conflicten in scheidingen

Zittingsvaardigh: wetmatigheden en conflicten in scheidingen

De rechter en scheidende ouders die geen overeenstemming kunnen bereiken

Indien de ouders er niet in zijn geslaagd voorafgaande aan de scheidingsprocedure tot overeenstemming te geraken omtrent de inhoud van een ouderschapsplan, zal de rechter er bij betrokken worden. Hoe ver kan en wil de rechter gaan?

Doel

  • De deelnemer heeft kennis van de typische gedragingen van partners in een relatie.
  • De deelnemer weet over de invloed van het gezinssysteem op kinderen.
  • De deelnemer kent de betekenis en de werking van het ouderschapsplan.
  • De deelnemer heeft kennis van de wettelijke regels en de betekenis van de rechtspraak op het gebied van ouderschap na scheiding.
  • De deelnemer weet wanneer er sprake is van een vechtscheiding.
  • De deelnemer weet hoe de rechter een (vecht)scheiding behandelt.

Doelgroep

Deze cursus is bedoeld voor familierechters, leden van de rechterlijke macht uit de sectoren familie van de rechtbanken en gerechtshoven die zich bezighouden met scheidings-, gezag en omgangszaken. Juridisch medewerkers en advocaten die ervaren zijn met deze zaken zijn ook welkom.

Inhoud

Deze cursus behandelt de volgende onderwerpen:

  • Relaties, gezinssysteem, gezinssysteem in scheidingssituaties en rol van nieuwe partners / nieuw samengesteld gezinssysteem.
  • Ouderschapsplan, wettelijke regels en de betekenis van de rechtspraak op het gebied van ouderschap na scheiding.
  • Vechtscheiding: positie van ouders en kinderen.

De cursus bestaat uit vier dagdelen contactonderwijs op twee dagen. Daarnaast bereiden deelnemers de cursus voor binnen de digitale leeromgeving MIJN SSR.

Opzet

De cursus bestaat uit vier dagdelen: twee losse opeenvolgende dagen.

Korte inleidingen worden afgewisseld met casuistiek en rollenspelen met acteurs.

Voorkennis

Van deelnemers aan deze cursus wordt verwacht dat zij ervaring hebben in het familierecht, in het bijzonder in het scheidingsrecht.

Bijzonderheden

Op de tweede dag van de cursus zal casuïstiek behandeld worden met behulp van rollenspelen en acteurs.

Uitvoeringen