Zittingsvaardigh: wetmatigheden en conflicten in scheidingen – SSR
Cursussen / Personen- en familierecht / Zittingsvaardigheden / Zittingsvaardigh: wetmatigheden en conflicten in scheidingen

Zittingsvaardigh: wetmatigheden en conflicten in scheidingen

De rechter en scheidende ouders die geen overeenstemming kunnen bereiken

Indien de ouders er niet in zijn geslaagd voorafgaande aan de scheidingsprocedure tot overeenstemming te geraken omtrent de inhoud van een ouderschapsplan, zal de rechter er bij betrokken worden. Hoe ver kan en wil de rechter gaan?

Doel

  • De deelnemer heeft kennis van de typische gedragingen van partners in een relatie.
  • De deelnemer weet over de invloed van het gezinssysteem op kinderen.
  • De deelnemer heeft kennis van de wettelijke regels en de betekenis van de rechtspraak op het gebied van ouderschap na scheiding.
  • De deelnemer weet wanneer er sprake is van een vechtscheiding.
  • De deelnemer weet hoe de rechter een (vecht)scheiding behandelt.

Doelgroep

Deze cursus is bedoeld voor raadsheren, rechters en gerechtsjuristen in het familierecht die zich bezighouden met scheidings-, gezag- en omgangszaken.

Inhoud

Deze cursus behandelt de volgende onderwerpen:

  • Relaties, gezinssysteem, gezinssysteem in scheidingssituaties en rol van nieuwe partners / nieuw samengesteld gezinssysteem.
  • (V)echtscheiding: positie van ouders en kinderen.

De cursus bestaat uit vier dagdelen contactonderwijs op twee dagen. Daarnaast bereiden deelnemers de cursus voor binnen de digitale leeromgeving MIJN SSR.

Opzet

De cursus bestaat uit vier dagdelen op twee dagen.

Korte inleidingen worden afgewisseld met casuïstiek en rollenspelen met acteurs.

Voorkennis

Van deelnemers aan deze cursus wordt verwacht dat zij ervaring hebben in het familierecht, in het bijzonder in het scheidingsrecht.

Bijzonderheden

Op de tweede dag van de cursus zal casuïstiek behandeld worden met behulp van rollenspelen en acteurs.

Geen uitvoering gepland

Op dit moment is er voor deze cursus geen uitvoering gepland. Maak gebruik van de button ‘Hou mij op de hoogte’ aan de linkerzijde van deze pagina als je een bericht wilt ontvangen wanneer er een nieuwe uitvoering gepland is.