Rechtspraak en kwetsbare rechtszoekenden – SSR
Cursussen / Personen- en familierecht / Zittingsvaardigheden / Strafrecht / Algemeen / Jeugd gezin en zeden / Rechtspraak en kwetsbare rechtszoekenden

Rechtspraak en kwetsbare rechtszoekenden

Hoe kun je omgaan met lastige situaties ter zitting?

Heb je wel eens een ervaring gehad tijdens zitting die veel impact op je had? Bijvoorbeeld een zitting die niet gewenst verlopen is, maar waarin het niet lukte om de situatie te kantelen. De rechtspraak heeft regelmatig te maken met kwetsbare rechtszoekenden: bijvoorbeeld mensen met een psychische- of persoonlijkheidsstoornis, maar ook kinderen of opvoeders in een kwetsbare positie. Hoe kun je signalen herkennen en jouw handelen hierop aanpassen?

Doel

  • Je kan aangeven welke rol persoonlijkheidsstoornissen en psychische stoornissen hebben op de opvoeding van een kind.
  • Je weet waar de kennis over persoonlijkheidsstoornissen en psychische stoornissen te vinden is.
  • Je kan gesprekstechnieken voor het spreken met kwetsbare rechtszoekenden toepassen.

Doelgroep

Deze training is bedoeld voor familierechters, raadsheren, juridisch adviseurs, officieren van justitie en gerechtsjuristen met meer dan 2 jaar zittingservaring in verband met het zelf inbrengen van casussen uit eigen ervaring.

Inhoud

Deze cursus behandelt de volgende onderwerpen:

  • diagnose
  • opvoeders in een kwetsbare positie
  • situaties met impact in de rechtszaal
  • kiezen van geschikte interventies
  • onderhandelen met kwetsbare rechtszoekenden

De cursus bestaat uit twee dagdelen fysiek contactonderwijs op locatie op één dag. Daarnaast bereiden deelnemers de cursus voor binnen de digitale leeromgeving MIJN SSR.

Opzet

In een dag wordt kennis bijgebracht op het gebied van persoonlijkheidsstoornissen en psychische stoornissen. Tevens worden uitvoerig gesprekstechnieken besproken met betrekking tot het ter zitting spreken met kwetsbare rechtszoekenden. Tot slot wordt stilgestaan bij het herkennen en hanteren van terugkerende of zelfs vaste interactiepatronen bij omgang met personen met (vooral) persoonlijkheidsstoornissen.

Voorkennis

Het is belangrijk dat deelnemers zittingservaring hebben voor hun deelname aan de cursus, zodat tijdens de cursus geput kan worden uit eigen ervaringen tijdens zitting. Het wordt deelnemers van deze cursus aangeraden dat zij deel hebben genomen aan de cursussen ‘Jeugdrecht, basis’ en ‘Stem van het kind’. Deze cursus is helaas niet passend voor mensen die werkzaam zijn op het gebied van curatele, bewind en mentorschap.

Bijzonderheden

Deze cursus stond voorheen bekend onder de naam ‘Rechtspraak en moeilijke mensen’.

Uitvoeringen

Kosten:
Voor leden ZM (2024): € 280,00
Voor leden OM (2024): € 200,00