Rechtspraak en moeilijke mensen – SSR
Cursussen / Personen- en familierecht / Zittingsvaardigheden / Strafrecht / Algemeen / Jeugd gezin en zeden / Rechtspraak en moeilijke mensen

Rechtspraak en moeilijke mensen

Omgaan met 'moeilijke mensen' waaronder mensen met een psychische of persoonlijkheidsstoornis

De rechtspraak heeft regelmatig te maken met ‘moeilijke mensen’: mensen die moeilijk zijn voor zichzelf en voor anderen. Dit zijn veelal mensen met een psychische of persoonlijkheidsstoornis.

Doel

  • De deelnemer kan aangeven welke rol persoonlijkheidsstoornissen en psychische stoornissen hebben op de opvoeding van een kind.
  • De deelnemer weet waar de kennis over persoonlijkheidsstoornissen en psychische stoornissen te vinden is.
  • De deelnemer kan de gesprekstechnieken voor het spreken met ‘moeilijke mensen’ naleven.

Doelgroep

Deze training is bedoeld voor familierechters, raadsheren en officieren van justitie. Bij voldoende plaatsen kunnen senior juridisch medewerkers ook deelnemen.

Inhoud

Deze cursus behandelt de volgende onderwerpen:

  • diagnose
  • ‘moeilijke mensen’ als opvoeder
  • moeilijke mensen in de rechtszaal
  • kiezen van geschikte interventies
  • onderhandelen met moeilijke mensen
  • de behandelaar/diagnosticus als informant

De cursus bestaat uit twee dagdelen contactonderwijs op één dag. Daarnaast bereiden deelnemers de cursus voor binnen de digitale leeromgeving MIJN SSR.

Opzet

In een dag wordt kennis bijgebracht op het gebied van persoonlijkheidsstoornissen en psychische stoornissen. Tevens worden uitvoerig gesprekstechnieken besproken met betrekking tot het ter zitting spreken met ‘moeilijke mensen’.

Voorkennis

Het is belangrijk dat deelnemers zittingservaring hebben voor hun deelname aan de cursus, zodat tijdens de cursus geput kan worden uit eigen ervaringen tijdens zitting. Het wordt deelnemers van deze cursus aangeraden dat zij deel hebben genomen aan de cursussen Jeugdrecht, basis en Stem van het kind.

Geen uitvoering gepland

Op dit moment is er voor deze cursus geen uitvoering gepland. Maak gebruik van de button ‘Hou mij op de hoogte’ aan de linkerzijde van deze pagina als je een bericht wilt ontvangen wanneer er een nieuwe uitvoering gepland is.