Ziekte en Sociale Verzekeringen in het arbeidsrecht – SSR
Cursussen / Civiel recht / Arbeidsrecht / Ziekte en Sociale Verzekeringen in het arbeidsrecht

Ziekte en Sociale Verzekeringen in het arbeidsrecht

Vergroot uw kennis over 'de zieke werknemer' en sociale verzekeringen

Wilt u uw kennis over het arbeidsrechtelijk thema ‘de zieke werknemer’ en sociale verzekeringen in het bijzonder (Ziektewet, WIA) vergroten?
Na deze cursus kent u de regelgeving en jurisprudentie rond dit thema en de samenhang tussen het arbeidsrecht en sociale verzekeringen op dit punt en kunt u het in de praktijk toepassen.

Doel

Het vergroten van kennis over het arbeidsrechtelijk thema “de zieke werknemer” en sociale verzekeringen in het bijzonder (Ziektewet, WIA).
Na deze cursus kent u de regelgeving en jurisprudentie rond dit thema en de samenhang tussen het arbeidsrecht en sociale verzekeringen op dit punt en kunt u het in de praktijk toepassen.

Doelgroep

Rechters en juridisch medewerkers (juridisch medewerkers met min. 3 jaar relevante werkervaring in het arbeidsrecht)

Inhoud

  • Ziektewet
  • WIA
  • Sociale verzekeringen
  • Deskundigenverklaring
  • Passende en bedongen arbeid
  • Ontslag van de zieke werknemer

Opzet

1 dag, 2 dagdelen, twee thema’s, per thema één dagdeel.

Na korte inleidingen wordt de materie besproken aan de hand van casuistiek en discussie.

Voorbereiding o.a. via de digitale leeromgeving van SSR.

Voorkennis

Van de deelnemers wordt een grondige voorbereiding verwacht waarbij met name de theorie verkregen dient te worden – voor zover al niet aanwezig – door zelfstudie en met behulp van de studiewijzer en materiaal als opgenomen in de digiatle leeromgeving van SSR.

Uitvoeringen

Kosten: voor leden ZM: € 175,00