Alimentatierecht en -rekenen, basis – SSR
Cursussen / Personen- en familierecht / Echtscheiding - alimentatie / Alimentatierecht en -rekenen, basis

Alimentatierecht en -rekenen, basis

Leer het alimentatierecht en oefen het alimentatierekenen met het programma INA

In een groot deel van (echt)scheidingen spelen alimentatieregelingen een rol. Om de hoogte van deze alimentatie voor partners en/of kinderen te berekenen, wordt het alimentatierekenprogramma INA gebruikt. In deze cursus wordt de basis van het alimentatierecht behandeld en kennisgemaakt met het INA rekenprogramma. Aan de hand van casuïstiek worden verschillende berekeningen geïllustreerd. Je leert een alimentatieberekening maken met behulp van het programma INA en je gaat aan de slag met diverse casussen om jouw alimentatierekenvaardigheid te ontwikkelen en te vergroten.

Doel

 • De deelnemer kan de essentie van het alimentatierecht aangeven;
 • De deelnemer leeft de normen voor vaststelling, wijziging, verlenging, limitering en beëindiging van alimentatie na;
 • De deelnemer kan een alimentatiebeslissing motiveren in een relatief eenvoudige alimentatiezaak (te weten alimentatieplichtigen in loondienst zonder aanzienlijk vermogen);
 • De deelnemer kan de stappen van een alimentatie berekening benoemen;
 • De deelnemer kan de stappen nabootsen en berekeningen maken binnen het alimentatierekenprogramma INA;
 • De deelnemer kan beoordelen of de berekening goed is uitgevoerd.

Doelgroep

Deze cursus is bedoeld voor familierechters, raadsheren, gerechtsjuristen en juridisch adviseurs. Rio’s en sectoroverstappers zijn ook welkom.

Inhoud

Deze cursus behandelt onder meer de volgende onderwerpen:

 • inleiding ‘systematiek kinder- en partneralimentatie’;
 • kinderalimentatie + draagkrachtberekening 7.2 (schulden) en 7.3 (aanvaardbaarheidstoets) + draagkrachtvergelijking + zorgkorting;
 • partneralimentatie: behoefteberekening, bruto draagkrachtberekening, draagkracht- en jusvergelijking;
 • beknopte samenvatting fiscale (boxen)stelsel;
 • eigen woning.

De cursus bestaat uit zeven dagdelen contactonderwijs op drie dagen. De tweede en derde cursusdag vinden direct na elkaar plaats. Cursusdag 2 bevat een avondprogramma, waarna zowel cursisten als docenten in de buurt van de cursuslocatie blijven overnachten. Op alle dagen worden de onderdelen “recht” en “rekenen” afwisselend van elkaar behandeld in een logische volgorde. Daarnaast bereiden deelnemers de cursus voor binnen de digitale leeromgeving MIJN SSR. Aan de hand van verschillende casus wordt het alimentatierekenprogramma INA toegepast. Deelnemers bekijken webcolleges en bestuderen het lesmateriaal grondig.

Bijzonderheden

Deze cursus maakt deel uit van het cluster personen- en familierecht financieel.
Dit cluster bestaat uit de volgende cursussen:

 • Alimentatierecht en -rekenen, basis;
 • Alimentatierecht en -rekenen: samengestelde gezinnen;
 • Alimentatierecht, verdieping;
 • Alimentatierekenen en de ondernemer, verdieping;
 • Belastingrecht voor de familiesector, basis en verdieping;
 • Alimentatierecht en eigen woning;
 • Jaarrekening lezen voor juristen, basis;
 • Jaarrekening lezen in de familiepraktijk, verdieping.

Uitvoeringen

Kosten:
Voor leden ZM (2024): € 955,00