Alimentatierecht en -rekenen, basis – SSR

Alimentatierecht en -rekenen, basis

Leer het alimentatierecht en oefen het alimentatierekenen met het programma INA

 • 7
  dagdelen
 • 21
  PE-punten
 • 8,9
  Waardering
Vakgebied(en):
 • Cursuscode: CRZSARRB
 • Niveau: Basis
 • Aangeboden door: SSR
 • Eerste startmoment: ma. 11-11-2019

In een groot deel van (echt)scheidingen spelen alimentatieregelingen een rol. Om de hoogte van deze alimentatie voor partners en/of kinderen te berekenen wordt het alimentatierekenprogramma INA gebruikt. In deze cursus wordt de basis van het alimentatierecht behandeld en kennis gemaakt met het INA rekenprogramma. Aan de hand van casuïstiek worden verschillende berekeningen geïllustreerd. U leert een alimentatieberekening te maken met behulp van het programma INA en u gaat aan de slag met een casus waarbij u de bronnen van het alimentatierecht en de fiscale wetgeving toepast.

Doel

 • De deelnemer kan de essentie van het alimentatierecht aangeven.
 • De deelnemer leeft de normen voor vaststelling, wijziging, verlenging, limitering en beëindiging van alimentatie na.
 • De deelnemer kan een alimentatiebeslissing motiveren in een relatief eenvoudige alimentatiezaak (te weten alimentatieplichtigen in loondienst zonder aanzienlijk vermogen).
 • De deelnemer kan de stappen van een alimentatie berekening benoemen.
 • De deelnemer kan de stappen nabootsen en berekeningen maken binnen het alimentatierekenprogramma INA.
 • De deelnemer kan beoordelen of de berekening goed is uitgevoerd.

Doelgroep

Deze cursus is bedoeld voor familierechters, raadsheren en juridisch medewerkers. Rio’s en sectoroverstappers zijn ook welkom.

Inhoud

Deze cursus behandelt onder meer de volgende onderwerpen:

 • inleiding ‘systematiek kinder- en partneralimentatie’
 • kinderalimentatie + schulden en verschil 7.2 (schulden) en 7.3 (aanvaardbaarheidstoets)
 • onderhoudsverplichtingen
 • wettelijke maatstaven voor behoefte en draagkracht en niet-financiële factoren (rapport alimentatienormen)
 • onderlinge verhouding van onderhoudsgerechtigden en die van onderhoudsplichtigen
 • de alimentatieovereenkomst en wijziging van uitspraak of overeenkomst
 • duur: ingangsdatum van alimentatieplicht, verlening, limitering en beëindiging
 • terugbetaling teveel ontvangen alimentatie
 • bruto en netto draagkrachtberekening en draagkracht- en jusvergelijking
 • behoefteberekening

De cursus bestaat uit zeven dagdelen contactonderwijs op drie dagen. De eerste dag behandelt het alimentatierecht. De tweede en derde dag zijn aaneengesloten dagen waarin het alimentatierekenen wordt behandeld. Tussen de eerste en de tweede dag is een tussenperiode van een aantal weken. Daarnaast bereiden deelnemers de cursus voor binnen de digitale leeromgeving MIJN SSR. Aan de hand van verschillende casus wordt het alimentatierekenprogramma INA toegepast. Zij bekijken 3 webcolleges en bestuderen het lesmateriaal grondig.

Bijzonderheden

Deze cursus maakt deel uit van het cluster personen- en familierecht financieel.
Dit cluster bestaat uit de volgende cursussen:

 • Alimentatierecht en -rekenen, basis
 • Alimentatierecht, verdieping
 • Alimentatierekenen, verdieping
 • Alimentatierekenen en kasstromen
 • Alimentatierekenen en de ondernemer, verdieping
 • Kinderalimentatie, master
 • Belastingrecht voor de familiesector, basis en verdieping
 • Alimentatie en eigen woning
 • Jaarrekening lezen in de familiepraktijk, verdieping

Docenten

 • mr. Jan Bram de Groot

  Senior raadsheer

 • mw. mr. dr. Myriam Lückers

  Advocaat Generaal

 • mw. mr. Annelies Sutorius-van Hees

  Raadsheer

 • mr. Johan de Wit

  Juridisch Medewerker

 • mw. mr. Anouk Wakker

  Juridisch medewerker — Clizano

 • mr. Karel Braun

  Rechter

Data, locaties, beschikbaarheid

Kosten: voor leden ZM: € 1.080,00

Stuur deze cursus door

 • Voor rio's: riobureau@ssr.nl