Aanneming van werk in de bouw (ééndaagse) – SSR
Cursussen / Civiel recht / Bouw- en Aanbestedingsrecht / Aanneming van werk in de bouw (ééndaagse)

Aanneming van werk in de bouw (ééndaagse)

Het bredere kader van het bouwcontractenrecht

Een introductie op en schets van het bredere kader van het bouwcontractenrecht, waarbij op een aantal – in de rechtspraak veel voorkomende – onderwerpen (thematisch) dieper wordt ingegaan.

 

Doel

Na een korte algemene introductie op “opdracht en aanneming van werk” wordt het bredere kader van het bouwcontractenrecht geschetst en wordt op een aantal – in de rechtspraak veel voorkomende – onderwerpen (thematisch) dieper ingegaan. De te behandelen stof is bedoeld voor juristen die in de praktijkuitvoering te maken hebben met conflicten waaraan een bouwkundig probleem ten grondslag ligt. Voor een juist begrip van het conflict is kennis van veel voorkomende bouwkundige onderwerpen nuttig.

Na afloop van de cursus kun je bouwrechtelijke geschillen plaatsen, heb je kennis van de meest voorkomende geschillen en weet je hoe en welke oplossingsrichtingen gekozen kunnen worden. Naast een inbreng van eigen praktijkcases zal ook de actuele jurisprudentie besproken worden.

Doelgroep

Raadsheren, rechters, juridisch adviseurs en gerechtsjuristen.

Inhoud

Inleiding

 • systematiek van de titel
 • inhoud van de titel en geschiedenis/achtergrond
 • begrippen aanneming van werk/ aanneming van bouwwerken etc. (reikwijdte)
 • de verhouding van de titel tot het algemene vermogensrecht (waar wordt afgeweken, kort).
 • algemene inleiding bouwcontractenrecht: schets van de bouwcontractmodellen: UAV 2012 (1989), bouwteam, UAV-GC 2005, DBFMO DNR 2011 (2005)
 • literatuuraanbevelingen

Aansprakelijkheid en waarschuwingsplicht

 • 7:758 BW
 • opleveringsperikelen 7:758/7:759 BW
 • wanneer is opgeleverd? Wat zijn de gevolgen van wel of niet opleveren en wel of niet aanvaarden?)
 • 7:760 BW ondeugdelijke materialen
 • 7:762 BW verzwegen gebreken
 • 7:754 BW waarschuwingsplicht
 • regeling uav en uav –gc waarschuwen ter vergelijking, verschil in verhouding en werkzaamheden

7:765 e.v. speciale consumentenbeschermende bepalingen en Wet Kwaliteitsborging

 • reikwijdte afdeling (7:769 7:765 BW)
 • consumentenregeling in de praktijk:     KA ovk, AVA etc.
 • schriftelijkheidseis (7:766)
 • betalingen (7:767)
 • 5% regel (7:768)
 • korte introductie van de wijzigingen die onder de Wet Kwaliteitsborging worden doorgevoerd

Prijs en richtprijs meer en minderwerk

 • 7:752 BW
 • 7:753/755 BW   hof Amsterdam 5 april 2016, ECLI:NL:GHAMS:2016:1295); recente HR uitspraak (boot)
 • verschil regie/aanneming van werk;

Ontbinding 7:756 BW

 • de volgorde van presteren / wie hokt eerst / opschorting
 • HR 17 januari 2014, ECLI:NL:HR:2014:95);
 • moet wel of niet ingebreke worden gesteld?;
 • wanneer moet worden betaald (hoe veel moet af zijn voordat een termijn verschuldigd is);

Opzegging 7:764 BW

 • de opzegbevoegdheid en de daar tegenoverstaande vergoedingsplicht

Bijzonderheden

Deze cursus betreft (alleen) dag 1 van de 2-daagse cursus Aanneming van werk in de bouw / bouwkunde (CRZSAVWB) waarin het bouwrecht (juridische inhoud) wordt behandeld (en NIET de bouwkunde).

 

Uitvoeringen

Kosten: voor leden ZM: € 145,00