Aanneming van werk in de bouw (bouwrecht) – SSR
Cursussen / Civiel recht / Bouw- en Aanbestedingsrecht / Aanneming van werk in de bouw (bouwrecht)

Aanneming van werk in de bouw (bouwrecht)

Het bredere kader van het bouwcontractenrecht

Een introductie in en schets van het bredere kader van het bouwcontractenrecht, waarbij op een aantal – in de rechtspraak veel voorkomende – onderwerpen (thematisch) dieper wordt ingegaan.

Doel

Na afloop van de cursus kun je bouwrechtelijke geschillen plaatsen, heb je kennis van de meest voorkomende geschillen en weet je hoe en welke oplossingsrichtingen gekozen kunnen worden.

Doelgroep

Raadsheren, rechters, juridisch adviseurs en gerechtsjuristen die nog weinig tot geen ervaring hebben in het behandelen van bouwzaken.

Inhoud

Onderwerpen

  • systematiek van het bouwrecht
  • aansprakelijkheid, oplevering en waarschuwingsplicht
  • speciale consumentenbeschermende bepalingen en Wet Kwaliteitsborging
  • prijs en richtprijs meer- en minderwerk
  • ontbinding en opschorting
  • opzegging

Naast een inbreng van eigen praktijkcases zal ook de actuele jurisprudentie besproken worden.

Bijzonderheden

Dit is een cursus van een dag.

Bij de behandeling van bouwkundige geschillen is het heel nuttig (achtergrond)kennis te hebben van het proces van totstandkoming van een bouwkundig object. Hoe verloopt het fysieke bouwproces (constructies, materialen etc.), wie is waarbij betrokken, wat en waar bevinden zich kritische toepassingen en waar zit vaak het (bouwkundig) probleem in zaken waarin een bouwgeschil speelt.

Daarom adviseren wij je ook de cursus bouwkunde (CRZSAVWK) te volgen, die ongeveer twee weken na deze cursus wordt gegeven.

NB. Tot najaar 2024 is dit dag één van de cursus aanneming van werk in de bouw/bouwkunde. Vanaf najaar 2024 wordt de cursus gesplitst in twee cursussen van een dag. Inschrijving geschiedt per dag.

Uitvoeringen

Kosten:
Voor leden ZM (2024): € 95,00