Familieprocesrecht: verzoekschrift – SSR
Cursussen / Personen- en familierecht / Procesrecht / Familieprocesrecht: verzoekschrift

Familieprocesrecht: verzoekschrift

De verzoekschriftprocedure

In deze cursus wordt aandacht besteed aan het burgerlijk procesrecht, toegespitst op de diverse soorten familiezaken. De familierechter heeft te maken met contentieuze geschillen, maar ook met zaken waarvan de rechtsgevolgen niet ter vrije bepaling van partijen staan. Wat betekent dat voor de houding van de rechter, wanneer is hij actief en wanneer lijdelijk? Wat is de processuele positie van de diverse ketenpartners en belanghebbenden? Hoe gaat de familierechter om met het bewijsrecht? De verschillende procesbelangen en de driehoeksverhouding tussen verzoeker, belanghebbende(n) en rechter staan centraal. Er is tijdens deze cursus veel aandacht voor discussie en inbreng van praktijkdilemma’s.

Doel

Deelnemers beschikken na afloop van de cursus over kennis van en methodisch inzicht in het familieprocesrecht. Zij zijn in staat om in een standaard familierechtelijke zaak procesrechtelijke aspecten en complicaties te herkennen, in kaart te brengen en het procesrecht adequaat toe te passen en zich bewust te zijn van het belang van conflicthantering. Het gaat om zaken op het gebied van (echt)scheiding, alimentatie, omgang, verdeling/verrekening, OTS/UHP en Boek 1 BW.

Doelgroep

Rechters (in opleiding), raadsheren (in opleiding) en juridisch medewerkers.

Inhoud

De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • bronnen van procesrecht
 • algemene beginselen van procesrecht (afd. 1.1.3 Rv)
 • soort procedures: dagvaarding of verzoekschrift
 • hoofdlijnen van de verzoekschriftprocedure, waaronder:
  1. bevoegdheid
  2. ouderschapsplan
  3. oproeping en betekening
  4. spelers in de procedure
  5. wijziging verzoek
 • processuele aspecten van de mondelinge behandeling
 • positie minderjarige en jong meerderjarige
 • verzoeken tot voorlopige – en nevenvoorzieningen
 • voorkomen van vechtscheidingen
 • procespositie minderjarige en jong meerderjarige.

Opzet

De cursus bestaat uit twee dagen (vier dagdelen), waarvan 2 dagdelen zelfstudie en voorbereiding binnen de digitale leeromgeving MIJN SSR en 2 dagdelen contactonderwijs op één dag, waarbij theorie en casuïstiek elkaar afwisselen.

Voorkennis

De deelnemer zal op korte termijn beginnen of is kort geleden gestart in de familiekamer.

Bijzonderheden

Deze cursus heeft een relatie met de leeractiviteit  Familieprocesrecht, bewijs.

Uitvoeringen

Kosten: voor leden ZM: € 135,00