Beschikkingen maken in het familierecht, basis – SSR
Cursussen / Personen- en familierecht / Beschikkingen schrijven / Procesrecht / Beschikkingen maken in het familierecht, basis

Beschikkingen maken in het familierecht, basis

Beschikkingen schrijven voor zaken op het gebied van scheiding, omgang, alimentatie, gezag, verdeling en verrekening

Door een afwisseling van theorie, oefening en casuïstiek leer je beschikkingen in het familierecht vanuit juridisch oogpunt helder en correct op te bouwen of te beoordelen. De civielrechtelijke beoordeling van familiezaken staat in deze cursus centraal.

Doel

Na afloop van de leeractiviteit kan je:

  • vanuit juridisch oogpunt beschikkingen in het familierecht correct opbouwen;
  • beschikkingen in het familierecht schrijven volgens de juridische richtlijnen;
  • concept-beschikkingen beoordelen.

Doelgroep

De cursus is bedoeld voor rechters en gerechtsjuristen in de familiekamer (zonder civiele achtergrond). Voor deelnemers is het wenselijk dat zij enige ervaring in het schrijven hebben.

Voor rio’s die de cursus Het civiele vonnis gevolgd hebben, is deze cursus voornamelijk herhaling. Daarom is deze cursus voor hen niet verplicht.

Nb. De cursus is niet geschikt voor diegenen die alleen maar kinderbeschermingsmaatregelen/curatele & bewindzaken doen.

Inhoud

Deze cursus behandelt de volgende onderwerpen:

  • analyse en opbouw van beschikkingen;
  • procesrecht, waaronder appelprocesrecht;
  • stellen en betwisten van feiten, bewijslastverdeling en opmaken proces-verbaal;
  • beschikkingen voor scheidings-, omgangs-, alimentatie- en gezags-, verdelings- en verrekeningszaken.

Opzet

De cursus bestaat uit vier dagdelen: twee losse dagen met een tussenperiode van ongeveer twee weken. Tijdens de contactdagen worden inleidingen met gelegenheid tot het stellen van vragen afgewisseld met casusbehandeling.

Voorbereiding

We verwachten dat je – aan de hand van een in de digitale leeromgeving aangeboden processtuk – een concept-beschikking schrijven.

Bijzonderheden

De cursus heeft een relatie met de cursus Beschikken in stijl voor juridisch medewerkers, waar de taalkundige aspecten van een beschikking centraal staan. Beide cursussen kunnen naast elkaar gevolgd worden in willekeurige volgorde.

Uitvoeringen

Kosten:
Voor leden ZM (2024): € 360,00