Beschikkingen maken in het familierecht, basis – SSR

Beschikkingen maken in het familierecht, basis

Beschikkingen schrijven voor zaken op het gebied van scheiding, omgang, alimentatie, gezag, verdeling en verrekening

 • 4
  dagdelen
 • 12
  PE-punten
 • 8,4
  Waardering
Vakgebied(en):
 • Cursuscode: CRZSBMBF
 • Niveau: Basis
 • Aangeboden door: SSR
 • Eerste startmoment: di. 05-11-2019

Door een afwisseling in theorie, oefening en casuïstiek leert u beschikkingen in het familierecht vanuit juridisch oogpunt helder en correct op te bouwen of te beoordelen. De civielrechtelijke beoordeling van familiezaken staat in deze cursus centraal.

Doel

Na afloop van de leeractiviteit kan:

 • de deelnemer vanuit juridisch oogpunt beschikkingen in het familierecht correct opbouwen;
 • de deelnemer beschikkingen in het familierecht schrijven volgens de juridische richtlijnen;
 • de deelnemer concept-beschikkingen beoordelen.

Doelgroep

De cursus is bedoeld voor:

 • rechters in de familiekamer (in het bijzonder rechters zonder civiele achtergrond);
 • juridisch medewerkers in de familiekamer.

Inhoud

Deze cursus behandelt de volgende onderwerpen:

 • analyse en opbouw van beschikkingen;
 • procesrecht, waaronder appelprocesrecht;
 • stellen en betwisten van feiten, bewijslastverdeling en opmaken proces-verbaal;
 • beschikkingen voor scheidings-, omgangs-, alimentatie- en gezags-, verdelings- en verrekeningszaken.

Opzet

De cursus bestaat uit vier dagdelen: twee losse dagen met een tussenperiode van ongeveer twee weken. Tijdens de contactdagen worden inleidingen met gelegenheid tot het stellen van vragen afgewisseld met casusbehandeling.

Voorbereiding

Van de deelnemers wordt verwacht dat zij aan de hand van vooraf toegezonden processtukken een (concept)beschikking schrijven en inleveren.

Bijzonderheden

De cursus heeft enige relatie met de cursus Beschikken in stijl voor juridisch medewerkers, waar de taalkundige aspecten van een beschikking centraal staan. Beide cursussen kunnen naast elkaar gevolgd worden in willekeurige volgorde.

Indien u de cursus Civiel vonnis voor rio’s en sectoroverstappers hebt gevolgd, heeft het minder zin deze cursus ook te volgen.

Docenten

 • mw. mr. Eva van Abbe

  Rechter

 • mw. mr. Monique Fiege

  Senior rechter

 • mw. mr. Silvana van der Heiden

  Raadsheer

 • mw. mr. Marieke de Klerk

  Senior juridisch medewerker

 • mw. mr. Esther de Boer

  Rechter

Data, locaties, beschikbaarheid

Kosten: voor leden ZM: € 315,00

Stuur deze cursus door

 • Voor rio's: riobureau@ssr.nl