Erfrecht, verdieping processuele aspecten – SSR

Erfrecht, verdieping processuele aspecten

Krijg meer inzicht in de procesrechtelijke bijzonderheden van het erfrecht

 • 2
  dagdelen
 • 6
  PE-punten
 • 6
  NOvA-punten
 • 8,1
  Waardering
Vakgebied(en):
 • Cursuscode: CRZSERFP
 • Niveau: Verdieping
 • Aangeboden door: SSR

Procederen in erfrechtzaken is notoir lastig. Op de vraag welke rechter bevoegd is en welke rechtsingang geldt, is niet altijd een makkelijk antwoord te geven. Daarnaast kent het erfrecht veel acteurs die bij de afwikkeling van een nalatenschap zijn betrokken: erfgenamen, legitimarissen, andere wettelijke gerechtigden, executeurs, (afwikkelings)bewindvoerders, vereffenaars en andere schuldeisers, de boedelnotaris. Moeten al deze personen in een procedure worden betrokken? En zo ja, hoe en op welk moment? Hoe komen deze betrokkenen aan de informatie die zij nodig hebben om hun rechten te doen gelden? Welke eisen mogen worden gesteld aan hun stelplicht en bewijslast in erfrechtelijke procedures? Wat kunnen zij wel en niet vorderen?

Ook tussen de nalatenschap enerzijds en schuldeisers of schuldenaren van de nalatenschap anderzijds kunnen geschillen ontstaan. Wie geroepen is die geschillen te beslechten dient inzicht te hebben in de procesrechtelijke bijzonderheden die zich daarbij voordoen. Daartoe behoren ook allerlei beslagmogelijkheden en -perikelen.

Deze cursus biedt de rechter die zich met erfrecht bezig houdt een grondig inzicht in en overzicht van al deze procesrechtelijke bijzonderheden.

Doel

Inzicht verschaffen in de procesrechtelijke bijzonderheden die zich in erfrechtzaken voordoen.

Doelgroep

Rechters, raadsheren, stafjuristen en juridisch medewerkers.

Inhoud

 • procesrecht in boek 4 BW en daarbuiten
 • bevoegde rechter/soort procedure
 • rechtersregelingen
 • nieuw procesrecht: KEI en het erfrecht
 • rolverdeling notaris, advocaat en rechter
 • meer partijen en procesrechtelijke complicaties
 • procedures tussen de nalatenschap en haar schuldeisers en schuldenaren
 • wie treedt op namens de nalatenschap
 • wijzigende hoedanigheden tijdens de procedure
 • procedurele aspecten van informatieplichten
 • procedures rond rekening en verantwoording
 • tenuitvoerlegging en beslagperikelen in het erfrecht

Opzet

Interactief college en casus behandeling.

Voorkennis

Van deelnemers aan deze cursus wordt verwacht dat zij de cursus Erfrecht, basis hebben gevolgd, of ruime ervaring hebben met het erfrecht.

Docenten

 • mr. drs. Jan Hein Lieber

  Senior raadsheer

 • mr. Petra Knoppers

  Advocaat — Smeets Gijbels B.V.

Meer informatie

Op dit moment is er voor deze leeractiviteit geen uitvoering gepland. Wanneer u een inhoudelijke vraag heeft, kunt u contact opnemen met de SSR Servicedesk.