Relatie/huwelijksvermogensrecht: vergoedingsrechten – SSR

Relatie/huwelijksvermogensrecht: vergoedingsrechten

Vergoedingsrechten zijn van belang bij zowel gehuwden als ongehuwden

 • 2
  dagdelen
 • 6
  PE-punten
 • 7,7
  Waardering
 • Niveau: Verdieping
 • Aangeboden door: SSR

Vergoedingsrechten spelen een belangrijke rol bij het bepalen van de omvang van de wettelijke gemeenschap van goederen. Vergoedingsrechten zijn eveneens van belang bij de uitwerking van huwelijkse voorwaarden. Het vergoedingsrecht in de zin van art 1:87 BW is niet van toepassing op samenwonenden. Uit een uitspraak van de Hoge Raad uit 2012 kan wel worden afgeleid dat op basis van gedrag van partijen stilzwijgend een overeenkomst tot stand kan komen. Het recht is in beweging.

Doel

 • De deelnemer krijgt een methodisch inzicht in het relatie vermogensrecht;
 • De deelnemer kan het leerstuk van vergoedingsrechten onderkennen;
 • De deelnemer kan de omvang van het vergoedingsrecht berekenen;
 • De deelnemer kan vaststellen of er sprake is van zaaksvervanging;
 • De deelnemer kan vaststellen of er is voldaan aan een natuurlijke verbintenis;
 • De deelnemer kan vaststellen wat de fiscale gevolgen zijn van het vergoedingsrecht;
 • De deelnemer kan een analyse in een beschikking omzetten.

Doelgroep

Deze cursus is bedoeld voor raadsheren, rechters, schrijfjuristen en juridisch medewerkers.

Inhoud

Deze cursus behandelt de volgende onderwerpen:

 • relatie vormen onder het maken van huwelijkse voorwaarden;
 • de omvang van de wettelijke gemeenschap op de peildatum;
 • vergoedingsrechten: art 1:84 BW, art 1:87 BW;
 • de beleggingsleer versus nominaliteitsleer;
 • directe en indirecte belegging in een goed;
 • zaaksvervanging art 1:95 BW;
 • vergoedingsrechten en het voldoen aan een natuurlijke verbintenis;
 • de periode van onverdeeldheid;
 • de lasten en de vruchten van de onverdeelde gemeenschap tijdens en na ontbinding van het huwelijk;
 • het wetsvoorstel aanpassing van de wettelijke gemeenschap;
 • de samengestelde gemeenschap en vergoedingsrechten;
 • huwelijkse voorwaarden en vergoedingsrechten;
 • vergoedingsrechten en het verrekenbeding;
 • fiscale aspecten van vergoedingsrechten;
 • vergoedingsrechten en samenwonenden?

De cursus bestaat uit twee dagdelen contactonderwijs op één dag. Daarnaast bereiden deelnemers de cursus voor binnen de digitale leeromgeving MIJN SSR.

Opzet

Interactief college wordt afgewisseld met behandeling van praktijkgerichte casuïstiek.

Voorkennis

Van deelnemers aan deze cursus wordt verwacht dat zij praktijkervaring met en kennis van het huwelijksvermogensrecht en dat zij deel hebben genomen aan de cursus Huwelijksvermogensrecht, basis.

Docent

 • mr. Alexander Labohm

  Senior raadsheer

Meer informatie

Op dit moment is er voor deze leeractiviteit geen uitvoering gepland. Wanneer u een inhoudelijke vraag heeft, kunt u contact opnemen met de SSR Servicedesk.