Interlandelijke adoptie – SSR

Interlandelijke adoptie

Bevoegdheid, toepasselijk recht, erkenning van buitenlandse adopties, administratieve samenwerking

 • 2
  dagdelen
 • 6
  PE-punten
 • 6
  EU-punten
 • 8,7
  Waardering
 • Niveau: Verdieping
 • Aangeboden door: SSR
 • Eerste startmoment: ma. 20-12-2021

Het Haags Adoptieverdrag 1993 heeft ten doel om de samenwerking op het gebied van interlandelijke adoptie te bevorderen. Tijdens deze cursus zal de werking van dit Verdrag worden uitgelegd. Daarnaast zal ook aandacht worden besteed aan adopties die niet onder de werking van het Verdrag vallen. Bijvoorbeeld kinderen die worden geadopteerd door in Nederland woonachtige ouders uit landen die het Haags Adoptieverdrag 1993 niet hebben geratificeerd. Hiervoor wordt naar de regels uit Boek 10 BW gekeken.

Doel

Na deze cursus kunt u de verschillende IPR vragen op het gebied van het adoptierecht van elkaar onderscheiden en weet u de juiste bronnen te gebruiken. Tevens bent u in staat om complexe vragen op het gebied van het internationale adoptierecht te beantwoorden.

Doelgroep

De cursus is bedoeld voor:

 • raadsheren
 • rechters
 • juridisch medewerkers

Inhoud

Deze cursus behandelt de volgende onderwerpen:

 1. Bevoegdheid
 • Korte uiteenzetting waar de regels te vinden zijn.
 1. Toepasselijk Recht
 • Toepassing van buitenlands recht op adopties die in Nederland worden uitgesproken, vooral in het kader van de toestemming van de biologische ouders. Dit is vooral een probleem rondom het toepassen van het recht van Islamitische landen die geen adoptie kennen.
 1. Erkenning van buitenlandse adopties
 • Rechterlijke toetsing van adopties die onder het Haags Adoptie Verdrag 1993 vallen. Hier zal worden ingegaan op de status van een art. 23 verklaring bijvoorbeeld.
 • Vaststelling gewone verblijfplaats van partijen. Gezien het feit dat dit het kernbegrip van internationale adoptie wet- en regelgeving, zal worden ingegaan op de factoren die een rol kunnen spelen bij het vaststellen van de gewone verblijfplaats van partijen.
 • Rol van de beginseltoestemming en andere perikelen rondom de toepassing van de Wobka. Wanneer heeft men een beginseltoestemming nodig, en wanneer niet. Vooral aandacht besteden aan art. 14 Wobka en de toepassingsgebied van de Wobka.
 • Omzetting van zwakke adopties. Welke procedure geldt voor de omzetting en welke voorwaarden zijn hier relevant?
 • Vaststelling geboortegegevens. Welke procedure geldt voor de omzetting en welke voorwaarden zijn hier relevant?
 • Documenten: Welke documenten zijn nodig om buitenlandse adopties te erkennen en hoe kan men dit achterhalen? (bijv. noodzaak van legalisatie).
 1. Administratieve samenwerking
 • De rol en functie van de centrale autoriteiten.

Opzet

Deze cursus bestaat uit een contactdag van 2 dagdelen. Aan de hand van een casus zal de theorie besproken worden. Daarnaast bereiden deelnemers zich voor in de digitale leeromgeving.

Voorkennis

Van deelnemers aan deze cursus wordt verwacht dat zij de cursus Afstamming, basis gevolgd hebben en beschikken over basiskennis van IPR.

Docent

 • prof. dr. mr. Ian Sumner

  Hoogleraar — Voorts Juridische Diensten

Data, locaties, beschikbaarheid

Kosten: voor leden ZM: € 90,00

Deze cursus volgen?

 • Stuur een aanvraag ter goedkeuring door naar je opleidingscoördinator en/of leidinggevende via onderstaand formulier.
 • Voor rio's: riobureau@ssr.nl
 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.