Internationale betekening – SSR
Cursussen / Personen- en familierecht / Familierecht / Internationaal en Europees recht / Procesrecht / Internationale betekening

Internationale betekening

regels rond internationale betekening in het familierecht

Internationale betekening is een veelvoorkomend element in echtscheidingszaken. In deze cursus gaan we in op essentiële praktijkregels die je nodig hebt bij de behandeling van een echtscheiding met internationale aspecten. Ook behandelen we de rol van het gerecht en de deurwaarder bij internationale aspecten in (andere) familiezaken, bijvoorbeeld wanneer een partij in het buitenland opgeroepen wordt.

Doel

We bieden praktische handvatten bij de internationale betekening in familierechtelijke zaken en lichten daarbij rollen uit van de verschillende betrokkenen.

Doelgroep

Rechters, gerechtsjuristen en juridisch adviseurs.

Inhoud

We behandelen de onderwerpen:

 • Praktische handvatten voor de juiste werkwijzen:
  • oproepen door het gerecht van een partij/belanghebbende in het buitenland in verzoekschriftzaken
  • vaststellen of een partij in het buitenland correct is opgeroepen door de deurwaarder
  • bepalen van de manier van internationale betekening
  • de rol van de deurwaarder in familierechtelijke zaken.
 • Openbare betekening en nationale betekening
 • Vernieuwde EU regels over grensoverschrijdende bewijsverkrijging en betekening van stukken.

Opzet

Met behulp van een ‘opbouwcasus’ werken we vanuit nationaal recht toe naar internationaal recht. In het verlengde hiervan bespreken we ook de openbare betekening en nationale betekening.

Uitvoeringen

Kosten:
Voor leden ZM (2024): € 260,00