Buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht – SSR
Cursussen / Civiel recht / Aansprakelijkheidsrecht / Buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht

Buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht

Hoe het reilt en zeilt in het aansprakelijkheidsrecht

Onrechtmatige daden doen zich in veel vormen voor. Verdiep u in dit onderwerp aan de hand van recente jurisprudentie en verbreed uw kennis op het gebied van het buitencontractuele aansprakelijkheidsrecht.

Deze cursus biedt een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen in wetgeving, rechtspraak en literatuur op het gebied van het buitencontractuele aansprakelijkheidsrecht in de afgelopen jaren. Aan de orde komen de belangrijkste arresten van de Hoge Raad gewezen in de laatste paar jaren alsook nieuwe wetgeving en de wetsvoorstellen die thans spelen. Aan de hand van recente literatuur wordt een aantal actualiteiten in het aansprakelijkheidsrecht nader uitgediept. Door een blik op het verleden en door rechtsvergelijking worden de actuele ontwikkelingen geduid en in een bredere context geplaatst. Aldus worden de grote lijnen van ontwikkelingen in het verbintenissenrecht van de afgelopen eeuwen geschetst en passeren de hoogtepunten van het buitencontractuele aansprakelijkheidsrecht sinds de laatste eeuwwisseling in Nederland en Europa de revue.

Doel

Het verdiepen en actualiseren van kennis van de diverse aspecten van de onrechtmatige daad, alsmede van de aansprakelijkheid in hoedanigheid (voor personen en zaken).

Doelgroep

Raadsheren, rechters, stafjuristen, juridisch medewerkers.

Inhoud

  • Golfbewegingen van aansprakelijkheidsrecht door de eeuwen heen
  • Actuele thema’s van aansprakelijkheidsrecht in Europa sinds de eeuwwisseling
  • Verdieping onrechtmatige daad algemeen
  • Kwalitatieve aansprakelijkheden
  • Uitwerking zorgplicht op verschillende gebieden
  • Toerekening, causaliteit en rechtens relevante schade

De nadruk zal liggen op de laatste ontwikkelingen aan de hand van jurisprudentie.

Opzet

De cursus bestaat uit twee aaneengesloten dagdelen.

Inleidingen aan de hand van jurisprudentie worden afgewisseld door discussie en casuïstiek.

Voorkennis

Van de leden zittende magistratuur en de stafjuristen wordt verwacht dat zij ten minste één jaar ervaring hebben met het behandelen van zaken op het gebied van het handelsrecht. Van de juridisch medewerkers wordt verwacht dat zij ten minste drie jaar ervaring hebben met het behandelen van zaken op het gebied van het handelsrecht.

Van de deelnemers wordt verwacht dat zij de cursus ‘Onrechtmatige daad en schade’ (CRSZODAS) hebben gevolgd, of dat zij beschikken over kennis op vergelijkbaar niveau door bijvoorbeeld werkervaring.

Bijzonderheden

Voorheen heette deze cursus ‘onrechtmatige daden’

Geen uitvoering gepland

Op dit moment is er voor deze cursus geen uitvoering gepland. Maak gebruik van de button ‘Hou mij op de hoogte’ aan de linkerzijde van deze pagina als je een bericht wilt ontvangen wanneer er een nieuwe uitvoering gepland is.