Onrechtmatige daden – SSR

Onrechtmatige daden

Verdiep uw kennis op het gebied van onrechtmatige daden en kwalitatieve aansprakelijkheden

 • 2
  dagdelen
 • 6
  PE-punten
 • 5
  NOvA-punten
 • 8,2
  Waardering
Vakgebied(en):
 • Cursuscode: CRZSODAV
 • Niveau: Verdieping
 • Aangeboden door: SSR

Onrechtmatige daden doen zich in veel vormen voor. Verdiep u in dit onderwerp aan de hand van recente jurisprudentie en verbreed uw kennis op het gebied van de kwalitatieve aansprakelijkheden.

Doel

Het verdiepen en actualiseren van kennis van de diverse aspecten van de onrechtmatige daad, alsmede van de aansprakelijkheid in hoedanigheid (voor personen en zaken).

Doelgroep

Raadsheren, rechters, stafjuristen, juridisch medewerkers en advocaten.

Inhoud

 • verdieping onrechtmatige daad algemeen
 • uitwerking inbreukcategorie
 • uitwerking zorgvuldigheidsnormen op verschillende gebieden
 • toerekening (incl. artikel 6:165 BW)
 • kwalitatieve aansprakelijkheden: afdeling 6.3.2 BW, uitwerking diverse aansprakelijkheden, verhouding tot artikel 6:162 BW

De nadruk zal liggen op de laatste ontwikkelingen aan de hand van jurisprudentie.

Opzet

De cursus bestaat uit twee aaneengesloten dagdelen.

Inleidingen aan de hand van jurisprudentie worden afgewisseld door discussie en casuïstiek.

Voorkennis

Van de leden zittende magistratuur en de stafjuristen wordt verwacht dat zij ten minste één jaar ervaring hebben met het behandelen van zaken op het gebied van het handelsrecht. Van de juridisch medewerkers wordt verwacht dat zij ten minste drie jaar ervaring hebben met het behandelen van zaken op het gebied van het handelsrecht.

Van de deelnemers wordt verwacht dat zij de cursus ‘Onrechtmatige daad en schade’ (CRSZODAS) hebben gevolgd, of dat zij beschikken over kennis op vergelijkbaar niveau door bijvoorbeeld werkervaring.

Docenten

 • mr. Fokko Oldenhuis

  Hoogleraar

 • mr. Jan Willem Hoekzema

  Senior Raadsheer

Meer informatie

Op dit moment is er voor deze leeractiviteit geen uitvoering gepland. Wanneer u een inhoudelijke vraag heeft, kunt u contact opnemen met de SSR Servicedesk.