Pensioen en (echt)scheiding, de ondernemer – SSR
Cursussen / Civiel recht / Personen- en familierecht / Echtscheiding - pensioen / Pensioen en (echt)scheiding, de ondernemer

Pensioen en (echt)scheiding, de ondernemer

(Echt)scheiding en pensioen: waarbij één van de partners een directeur-grootaandeelhouder is met pensioen in eigen beheer

SSR organiseert een cursus over echtscheidingen waarbij één van de partners een directeur-grootaandeelhouder (DGA) is en pensioen in eigen beheer heeft opgebouwd.

Pensioenrechten spelen een belangrijke rol bij echtscheiding. Zij vertegenwoordigen vaak een aanzienlijke vermogenswaarde en zijn een bron van (toekomstig) inkomen bij ouderdom, overlijden of arbeidsongeschiktheid. Het op adequate wijze verdelen van de opgebouwde pensioenrechten behoort daarom bij scheiding een belangrijk aandachtspunt voor partijen te zijn.

Indien er sprake is van pensioen in eigen beheer is de vereveningsgerechtigde ex-partner van de DGA afhankelijk van het beleggingsbeleid van de DGA en de solvabiliteit van een vennootschap die door zijn of haar ex-echtgenoot wordt beheerst. Daarnaast kunnen voor de pensioenberekening noodzakelijke gegevens (zoals salaris, diensttijd, aard van de pensioentoezegging) gemakkelijk worden beïnvloed door de DGA, met de daaraan verbonden potentiële nadelige gevolgen voor de vereveningsgerechtigde ex-echtgenoot.

Doel

In de cursus zal, aan de hand van de geschilpunten bij scheiding en pensioen in eigen beheer die in de praktijk (kunnen) voorkomen, worden besproken hoe je als rechter op deze geschilpunten kunt beslissen. De cursus beoogt daarnaast jou beter toegerust te maken om relevante vragen te kunnen stellen aan partijen of aan een deskundige en een door een deskundige uitgebracht rapport op een correcte en begrijpelijke wijze te kunnen verwerken in jouw beslissing.

Doelgroep

Raadsheren, rechters en juridisch medewerkers werkzaam in de familiekamer, handelskamer. Tevens is deze cursus geschikt voor leden van de belastingkamer.

Inhoud

Aan de orde komen vraagstukken als:

 • Wat is de omvang van de te verevenen pensioenaanspraken? Tijdens welke perioden zijn de pensioenaanspraken opgebouwd?
 • Hoe worden in eigen beheer uitgevoerde pensioenverplichtingen gewaardeerd?
 • Hoe zit het met de waardering van een belastingclaim met betrekking tot oudedagsvoorzieningen?
 • Wat zijn de fiscale gevolgen van de verdeling en verrekening van oudedagsvoorzieningen?
 • Met welke dwingendrechtelijke bepalingen die gelden voor de BV moet rekening worden gehouden? Welke samenhang is er tussen alimentatie, afwikkeling huwelijks vermogen en pensioen?
 • Waarom is art 19 b Wet LB 1964 (verboden handelingen) relevant?
 • Wat zijn de gevolgen van een dividenduitkering?
 • Wanneer kan afstorting van pensioenrechten worden verlangd en wanneer kan dat juist niet worden gevergd?
 • Hoe wordt de omvang bepaald van de afstorting en op welke wijze dient rekening te worden gehouden met de pensioenrechten van de DGA zelf?
 • Kan conversie worden afgedwongen?
 • Waarom dient onderscheid te worden gemaakt tussen de commerciële en fiscale waardering van pensioenverplichtingen?
 • Wat biedt de toekomst?

Opzet

Naast de behandeling van de theorie zal aan de hand van praktijkgerichte casuïstiek het pensioen voor de DGA aan bod komen.

Voorkennis

Van de deelnemer wordt verwacht dat hij/zij de cursus ‘pensioen en (echt)scheiding, algemeen’ heeft gevolgd of vergelijkbare kennis heeft. Tevens wordt van de deelnemer verwacht dat hij/zij de webcolleges bekijkt. De voorbereiding bedraagt ongeveer 4 uur afhankelijk van de voorkennis.

Geen uitvoering gepland

Op dit moment is er voor deze cursus geen uitvoering gepland. Maak gebruik van de button ‘Hou mij op de hoogte’ aan de linkerzijde van deze pagina als je een bericht wilt ontvangen wanneer er een nieuwe uitvoering gepland is.