Pensioen en (echt)scheiding algemeen – SSR

Pensioen en (echt)scheiding algemeen

Pensioen en (echt)scheiding: hoe ga ik hier mee om?

 • 2
  dagdelen
 • 6
  PE-punten
 • 6
  NOvA-punten
 • 7,2
  Waardering
 • Niveau: Basis
 • Aangeboden door: SSR
 • Eerste startmoment: di. 12-04-2022

De afwikkeling van een oudedagsvoorziening bij echtscheiding is complex. Je dient uit verschillende bronnen te putten waaronder het Europese recht, het vermogensrecht, het pensioen- en verzekeringsrecht en uit fiscale regelgeving.

De financiële belangen bij zaken zijn groot want een relatief kleine pensioenclaim heeft al gauw een hoge waarde. Hoe zit het eigenlijk fiscaal? Wat zijn de spelregels bij verrekening van pensioen met andere vermogensbestanddelen? Op deze en andere vragen wordt uitgebreid ingegaan.

Doel

 • De deelnemer kan de driepijlers van het Nederlandse pensioenstelsel omschrijven.
 • De deelnemer weet wanneer er sprake is van een pensioen.
 • De deelnemer wet welke pensioenen onder de pensioenwet vallen.
 • De deelnemer weet welke pensioenen onder de wet verevening pensioenrechten vallen.
 • De deelnemer kan bewust beroep doen op het pensioenverweer artikel 1:153 BW.
 • De deelnemer is in staat tijdens de comparitie van partijen de juiste te vragen te formuleren met betrekking tot de pensioenverevening.

Doelgroep

Deze cursus is bedoeld voor familierechters en secretarissen. Rechters en secretarissen uit de belastingsector zijn ook welkom.

Inhoud

Deze cursus behandelt de volgende onderwerpen:

 • Wat zijn de drie pijlers van het Nederlandse pensioenstelsel?
 • Wanneer is er spraken van een pensioen?
 • Welke pensioenen vallen onder de pensioenwet?
 • Welke pensioenen vallen onder de wet verevening pensioenrechten?
 • Wat is een lijfrente? Is een lijfrente ook een pensioenvoorziening?
 • Wanneer kan een beroep worden gedaan op het pensioenverweer art. 1:153 BW?
 • Wanneer kan een echtgenoot conversie vorderen?
 • Wanneer wordt afgeweken van de pensioenverevening bij huwelijkse voorwaarden of bij echtscheidingsconvenant?
 • Samenlevers en pensioen: Hoe moet dit worden afgewikkeld?
 • Wat zijn de fiscale aspecten van pensioenrechten?

Voorkennis

Van deelnemers aan deze cursus wordt geen voorkennis gevraagd. Van de deelnemers wordt verwacht dat zij de webcolleges  van te voren hebben bekeken.

Docenten

 • drs. Jurgen Holtermans

  Fiscalist — Hendrikx en Bakker

 • mr. Wim Thijssen

  Advocaat pensioenrecht

Data, locaties, beschikbaarheid

Kosten: voor leden OM: € 200,00

Deze cursus volgen?

 • Stuur een aanvraag ter goedkeuring door naar je opleidingscoördinator en/of leidinggevende via onderstaand formulier.
 • Voor rio's: riobureau@ssr.nl
 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.