Pensioen en (echt)scheiding algemeen – SSR
Cursussen / Civiel recht / Verzekeringsrecht / Personen- en familierecht / Echtscheiding - pensioen / Pensioen en (echt)scheiding algemeen

Pensioen en (echt)scheiding algemeen

Pensioen en (echt)scheiding: hoe ga ik hier mee om?

De afwikkeling van een oudedagsvoorziening bij echtscheiding is complex. Je dient uit verschillende bronnen te putten waaronder het Europese recht, het vermogensrecht, het pensioen- en verzekeringsrecht en uit fiscale regelgeving.

De financiële belangen bij zaken zijn groot, want een relatief kleine pensioenclaim heeft al gauw een hoge waarde. Hoe zit het eigenlijk fiscaal? Wat zijn de spelregels bij verrekening van pensioen met andere vermogensbestanddelen? Op deze en andere vragen wordt uitgebreid ingegaan.

Doel

 • De deelnemer kan de drie pijlers van het Nederlandse pensioenstelsel omschrijven.
 • De deelnemer weet wanneer er sprake is van een pensioen.
 • De deelnemer weet welke pensioenen onder de pensioenwet vallen.
 • De deelnemer weet welke pensioenen onder de wet verevening pensioenrechten vallen.
 • De deelnemer kan bewust beroep doen op het pensioenverweer artikel 1:153 BW.
 • De deelnemer is in staat tijdens de comparitie van partijen de juiste te vragen te formuleren met betrekking tot de pensioenverevening.

Doelgroep

Deze cursus is bedoeld voor familierechters en juridisch medewerkers. Rechters en juridisch medewerkers uit de belastingsector zijn ook welkom.

Inhoud

Deze cursus behandelt de volgende onderwerpen:

 • Wat zijn de drie pijlers van het Nederlandse pensioenstelsel?
 • Wanneer is er spraken van een pensioen?
 • Welke pensioenen vallen onder de pensioenwet?
 • Welke pensioenen vallen onder de wet verevening pensioenrechten?
 • Wat is een lijfrente? Is een lijfrente ook een pensioenvoorziening?
 • Wanneer kan een beroep worden gedaan op het pensioenverweer art. 1:153 BW?
 • Wanneer kan een echtgenoot conversie vorderen?
 • Wanneer wordt afgeweken van de pensioenverevening bij huwelijkse voorwaarden of bij echtscheidingsconvenant?
 • Samenlevers en pensioen: Hoe moet dit worden afgewikkeld?
 • Wat zijn de fiscale aspecten van pensioenrechten?

Voorkennis

Van deelnemers aan deze cursus wordt geen voorkennis gevraagd. Van de deelnemers wordt verwacht dat zij de webcolleges van tevoren hebben bekeken.

Geen uitvoering gepland

Op dit moment is er voor deze cursus geen uitvoering gepland. Maak gebruik van de button ‘Hou mij op de hoogte’ aan de linkerzijde van deze pagina als je een bericht wilt ontvangen wanneer er een nieuwe uitvoering gepland is.