Themadag Smartengeld – SSR

Themadag Smartengeld

Vaststelling smartengeld: op weg naar normering?

  • 3
    dagdelen
  • 7
    PE-punten

Op donderdag 7 oktober 2021 organiseerde de expertgroep Personenschade, de expertgroep Milieu en Gezondheid en SSR een gezamenlijke (online) themabijeenkomst over de vaststelling van de omvang van het smartengeld. Op donderdag 7 april 2022 (ochtend- en middagdagdeel) wordt dit vervolgd tijdens een breder opgezette themadag Smartengeld in Utrecht.

Aanleiding

Anno 2021 wijst de strafrechter (veel) vaker smartengeld toe dan de civiele rechter. Het lijkt er soms zelfs op dat hij (zij) daarbij de toon zet. Maar de vragen onder welke omstandigheden smartengeld op zijn plaats is en welk bedrag dan passend is, zijn uiteindelijk civielrechtelijke kwesties. Tegelijkertijd wordt de strafrechter in het strafproces geconfronteerd met een eigensoortige dynamiek. Dat roept allerlei vragen op. Deze staan centraal staan tijdens de themadag Smartengeld op 7 april 2022 in Utrecht.

Ter voorbereiding hierop werd op 7 oktober 2021 een online bijeenkomst georganiseerd om over een belangrijk deelonderwerp van gedachten te wisselen: de vaststelling van de omvang van het smartengeld. De wetgever geeft de rechter hierover slechts als opdracht mee dat de vaststelling hiervan ‘naar billijkheid’ geschiedt. De Hoge Raad heeft dat iets meer handen en voeten gegeven, maar laat de feitenrechter in hoge mate vrij (aan de omvang van bedragen geeft hij (vooralsnog) geen richting). Tegelijkertijd moet de rechter vaak binnen beperkte tijd en met beperkte informatie beslissen. Dat roept de vraag op of er niet aanleiding bestaat om de vaststelling van het smartengeld meer te stroomlijnen, waardoor het proces van vaststelling eenvoudiger en inzichtelijker wordt en de resultaten ervan voorspelbaarder (zie bijv. ook het advies van de Commissie Donner, Op verhaal komen, Den Haag 2021, p. 97 e.v., om voor het strafproces tot een hanteerbaar(der) schadebegrip te komen).

Doel

De kwestie van vaststelling van de omvang van het smartengeld is niet nieuw en bovendien niet uniek voor Nederland. Tijdens de online bijeenkomst wordt daarom eerst verkend wat de juridische uitgangspunten zijn. Daarna wordt gekeken hoe in omringende landen tot een meer gestroomlijnde wijze van vaststelling is gekomen. Aan de hand van stellingen hierover wordt vervolgens onder de deelnemers gepeild hoe zij staan tegenover deze verschillende methoden. De resultaten van de middag worden gebruikt voor de verdere invulling van de vervolgbijeenkomst in het voorjaar van 2022.

Doelgroep

Raadsheren, rechters, stafjuristen, sectoroverstappers  en juridisch medewerkers van de teams civiel- en strafrecht.

Inhoud

Programma bijeenkomst vaststelling omvang van het smartengeld – 7 oktober 2021 (15.30 tot 17.30 via Zoom)

  • Inleiding door Siewert Lindenbergh (hoogleraar privaatrecht) en Marnix Hebly (docent Erasmus Universiteit Rotterdam)
  • Bespreken stellingen
  • Ophalen informatie t.b.v. de themadag op 7 april 2022.

Programma themadag Smartengeld – 7 april 2022

Een dag (ochtend- en middagdeel) met verschillende lezingen, (interactieve) werkgroepen en discussies. Het programma wordt mede bepaald door de uitkomsten van de online themabijeenkomst van 7 oktober 2021. Nadere informatie over het programma volgt in de nieuwsbrieven van SSR en de expertgroepen en op deze pagina.

Bijzonderheden

Beide bijeenkomsten hebben dezelfde cursuscode. Deelnemers worden ingeschreven op de gehele themadag (dus voor beide bijeenkomsten), maar ook ná 7 oktober kunt u nog inschrijven voor de themadag op 7 april 2022. Inschrijving verloopt via uw opleidingscoördinator. Deelname aan zowel de online themabijeenkomst als de themadag in Utrecht is kosteloos.

De organisatie adviseert om aan de deelnemers 2 PE-punten toe te kennen na deelname aan de online bijeenkomst en 5 PE-punten na deelname aan de landelijke themadag.

Meer informatie

Op dit moment is er voor deze leeractiviteit geen uitvoering gepland. Wanneer u een inhoudelijke vraag heeft, kunt u contact opnemen met de SSR Servicedesk.