Themadag Smartengeld – SSR

Themadag Smartengeld

Vaststelling smartengeld: op weg naar normering?

 • 3
  dagdelen
 • 1
  locatie
 • 7
  PE-punten

De rechtspraak (civiel – en strafrecht) behandelen vraagstukken rond het thema Smartengeld. Daarnaast richten verschillende commissies en (belangen)organisaties zich ook op zaken rond schade, procedure-verloop en bejegening slachtoffers.

Op donderdag 7 oktober 2021 van 15.30-17.30 uur organiseren de expertgroep Personenschade, de expertgroep Milieu en Gezondheid en het Studiecentrum Rechtspleging (SSR) een gezamenlijke (online ZOOM) themabijeenkomst over Smartengeld.

Aanleiding

Anno 2021 wijst de strafrechter (veel) vaker smartengeld toe dan de civiele rechter. Het lijkt er soms zelfs op dat hij (zij) daarbij de toon zet. Maar de vragen onder welke omstandigheden smartengeld op zijn plaats is en welk bedrag dan passend is, zijn uiteindelijk civielrechtelijke kwesties. Tegelijkertijd wordt de strafrechter in het strafproces geconfronteerd met een eigensoortige dynamiek. Dat roept allerlei vragen op. Die zullen centraal staan tijdens een themadag over smartengeld op 7 april 2022, die in samenwerking door SSR, de Expertgroep Milieu en Gezondheid en de Expertgroep Letselschade wordt voorbereid. Die bijeenkomst zouden we graag eerder houden, maar de COVID-19 ontwikkelingen laten dat nog niet toe. Dat is reden om op 7 oktober 2021 een online bijeenkomst te houden om over een deelonderwerp verkennend van gedachten te wisselen: vaststelling van de omvang van het smartengeld.

De wetgever geeft de rechter slechts als opdracht mee dat de vaststelling van de omvang van het smartengeld ‘naar billijkheid’ geschiedt. De Hoge Raad heeft dat wel iets meer handen en voeten gegeven, maar laat de feitenrechter niettemin in hoge mate vrij: aan de omvang van bedragen geeft hij (vooralsnog) geen richting. Tegelijkertijd moet de rechter vaak binnen beperkte tijd en met beperkte informatie beslissen. Dat roept de vraag op of er niet aanleiding bestaat om de vaststelling van het smartengeld meer te stroomlijnen, waardoor het proces van vaststelling eenvoudiger en inzichtelijker wordt en de resultaten ervan voorspelbaarder (zie bijv. ook het advies van de Commissie Donner, Op verhaal komen, Den Haag 2021, p. 97 e.v., om voor het strafproces tot een hanteerbaar(der) schadebegrip te komen).

 

Doel

De kwestie van vaststelling van de omvang van het smartengeld is niet nieuw, en bovendien niet uniek voor Nederland. Op 7 oktober 2021 zal eerst worden verkend wat de juridische uitgangspunten zijn voor de vaststelling van de omvang van het smartengeld. Vervolgens zal worden verkend hoe in omringende landen tot een meer gestroomlijnde wijze van vaststelling is gekomen. Daarna zal aan de hand van stellingen daarover onder de deelnemers worden gepeild hoe zij staan tegenover verschillende denkbare methoden van stroomlijning van vaststelling van smartengeld. De resultaten van de middag zullen worden gebruikt voor de verdere invulling van de vervolgbijeenkomst in het voorjaar van 2022.

Doelgroep

Raadsheren, rechters, stafjuristen en juridisch medewerkers van de teams civiel- en strafrecht

Inhoud

Programma 7 oktober 2021

 1. Inleiding: Vaststelling van de omvang van het smartengeld (Siewert Lindenbergh en Marnix Hebly, hoogleraar, resp. universitair docent aan de Erasmus Universiteit Rotterdam).
 2. Stellingen
 3. Ophalen informatie t.b.v. de themadag op 7 april 2022

Programma 7 april 2022

Volgt

Opzet

De themadag wordt in 2 delen gesplitst:

 1. een (online) introductie op 7 oktober 2021 met een inleiding, stellingen en ophalen van informatie en
 2. een landelijke (live/fysieke) themadag op 7 april 2022 met verschillende lezingen, (interactieve) werkgroepen en discussie.

Bijzonderheden

Deelname aan deze themadag is kostenloos.

De online-bijeenkomst vindt plaats op donderdag 7 oktober 2021 van 15.30 tot 17.30 via Zoom.

De organisatie adviseert om aan de deelnemers 2 PE-punten toe te kennen na deelname aan de online bijeenkomst en 5 PE-punten na deelname aan de landelijke themadag.

Inschrijving via uw opleidingscoördinator.

De landelijke themadag zal plaatsvinden op 7 april 2022. SAVE THE DATE!!

Nadere berichten volgen in de nieuwsbrieven van SSR en de expertgroepen, alsmede op de website van SSR.

Data, locaties, beschikbaarheid

Deze cursus volgen?

 • Stuur een aanvraag ter goedkeuring door naar je opleidingscoördinator en/of leidinggevende via onderstaand formulier.
 • Voor rio's: riobureau@ssr.nl
 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.