Verzekeringsrecht, actualiteiten – SSR
Cursussen / Civiel recht / Verzekeringsrecht / Verzekeringsrecht, actualiteiten

Verzekeringsrecht, actualiteiten

Wat zijn de actuele ontwikkelingen in het verzekeringsrecht?

Wilt u op de hoogte worden gebracht van de recente ontwikkelingen in regelgeving en jurisprudentie op verzekeringsrechtelijk terrein? Dan is deze bijeenkomst voor u bedoeld.

 

Doel

Het samen met collega’s en deskundige docenten bespreken van recente ontwikkelingen en jurisprudentie op verzekeringsrechtelijk terrein.

Doelgroep

Raadsheren, rechters en juridisch medewerkers.

Inhoud

In deze cursus worden tijdens een middagbijeenkomst (13.00-16.30 uur) de actualiteiten in het verzekeringsrecht besproken. De onderwerpen worden steeds bepaald op basis van de actualiteit.

Opzet

Drie ervaren docenten, afkomstig uit wetenschap, rechtspraak en/of  advocatuur bespreken de verzekeringsrechtelijke actualiteiten in 3 blokken van elk één uur.

Interactie is gewenst en wordt door de docenten bevorderd.

Voorkennis

Kennis van het verzekeringsrecht (o.a. bijvoorbeeld opgedaan door het gevolgd hebben van de basiscursus verzekeringsrecht) en ervaring in de behandeling van verzekeringsrechtelijke geschillen.

Bijzonderheden

Naast genoemde basiscursus wordt – jaarlijks wisselend – een actualiteitencursus of een themadag georganiseerd, dit in nauwe samenwerking met het Kenniscentrum Verzekeringsrecht.  Tijdens de themadag worden specifieke (actuele) verzekeringsrechtelijke thema’s verdiepend behandeld.

Uitvoeringen

Kosten: voor leden ZM: € 160,00