Verkeersopvattingen – SSR

Verkeersopvattingen

Over open normen in het verbintenissenrecht

 • 1
  dagdeel
 • 3
  PE-punten
 • 8,1
  Waardering
Vakgebied(en):
 • Cursuscode: CRZSVERK
 • Niveau: Verdieping
 • Aangeboden door: SSR
 • Eerste startmoment: ma. 15-03-2021

Weet u wat in het maatschappelijk verkeer betamelijk is? Weet u altijd wat naar redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is en welke verkeersopvattingen er momenteel gelden? Deze begrippen dient de rechter in te vullen aan de hand van het feitencomplex dat in een concrete zaak aan de orde is. Centraal staan de problemen waar de rechter tegenaan kan lopen bij hantering van de verkeersopvattingen en de mogelijke oplossingen, waarbij aansluiting wordt gezocht bij relevante jurisprudentie.

Doel

Na de leeractiviteit hebt u inzicht in de (on)gewenste wijze waarop open normen zoals redelijkheid en billijkheid, maatschappelijke zorgvuldigheid en verkeersopvattingen ingevuld (kunnen) worden. In het bijzonder hebt u zich een beeld en mening gevormd over informatieplichten in de precontractuele fase en de toerekening van onrechtmatige daden naar verkeersopvattingen. Tevens bent u op de hoogte van de recente jurisprudentie over verkeersopvattingen.

Doelgroep

Rechters, raadsheren en juridisch medewerkers.

Inhoud

Open normen zoals redelijkheid en billijkheid, maatschappelijke zorgvuldigheid en verkeersopvattingen spelen een centrale rol in het hedendaagse verbintenissenrecht. Zij worden gekenmerkt door hun contextgebonden karakter: steeds moeten deze normen worden ingevuld aan de hand van ‘alle omstandigheden van het geval’. Hoe gaat de rechter daarbij te werk? Heeft hij/zij enig houvast aan wet en rechtspraak? En hoe kunnen justitiabelen anticiperen op een rechterlijke beslissing die afhankelijk is van ‘alle omstandigheden van het geval’?

Deze cursus gaat in op de rol van open normen in het verbintenissenrecht, met bijzondere aandacht voor de verkeersopvattingen. Deelnemers en docent zullen van gedachten wisselen over de problemen waar de rechter tegenaan loopt bij de hantering van dit begrip en over mogelijke oplossingen, zoals het identificeren van gezichtspunten die een rol kunnen spelen bij de invulling van verkeersopvattingen. Twee toepassingsgebieden van de verkeersopvattingen zullen met name worden uitgediept: informatieplichten in de precontractuele fase (art. 6:228 BW) en de toerekening van onrechtmatige daden (art. 6:162 lid 3 BW).

Opzet

Het betreft een cursus van een dagdeel. Aan de hand van voorbeelden uit de praktijk en stellingen zal gediscussieerd worden over de inhoud van gevonden verkeersopvattingen, de wijze van concretisering, de motivering van uitspraken op dit punt en de gezichtspunten die mogelijk een rol spelen. Van de deelnemers wordt een actieve werkhouding verwacht in die zin dat zij bereid zijn aan de discussies deel te nemen.

Bijzonderheden

Deze cursus wordt op dezelfde dag gegeven als de cursus Proportionele aansprakelijkheid. Het is mogelijk om beide cursussen op één dag te volgen.

NB:  Indien u de twee cursussen wilt volgen dient u zich voor beide cursussen afzonderljik in te schrijven.

Docent

 • mr. Kasper Jansen

  Wetenschappelijk medewerker WB Hoge Raad

Data, locaties, beschikbaarheid

Kosten: voor leden ZM: € 50,00

Stuur deze cursus door

 • Voor rio's: riobureau@ssr.nl
 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.