Gezag, omgang en ouderproblematiek met internationale componenten – SSR
Cursussen / Gezag, omgang en ouderproblematiek met internationale componenten

Gezag, omgang en ouderproblematiek met internationale componenten

Preventie internationale kinderontvoering

Deze e-learning is ontwikkeld in een samenwerkingsverband van SSR met het Centrum Internationale Kinderontvoering (CIKO) met als doel rechters meer bewust te maken van signalen van mogelijke kinderontvoering in bijvoorbeeld omgangszaken.

Doel

De leeractiviteit heeft als doel de rechter gevoelig(er) te maken voor signalen van kinderontvoering in bijvoorbeeld omgangszaken, om -daaruit voortvloeiend- bedachtzamer uitspraken te doen en zo bij te dragen aan de preventie van een mogelijke kinderontvoering.

Doelgroep

Rechters die zich bezighouden met gezags- of omgangszaken met internationale componenten.

Inhoud

Het Centrum Internationale Kinderontvoering (CIKO) heeft van het ministerie van Justitie en veiligheid opdracht gekregen om bewustzijn  te creëren voor preventie van internationale kinderontvoeringen. Het Centrum IKO ontwikkelde al eerder leeractiviteiten voor onder meer de Marechaussee en de Raad voor de Kinderbescherming. Nu is in samenwerking met SSR ook voor de Rechterlijke macht een leeractiviteit ontwikkeld.

Deze e-learning behandelt de preventieproblematiek die rechters ervaren bij gezag- en omgangszaken met internationale componenten. Het gaat hierbij om zaken waarin internationale kinderontvoering (nog) niet heeft plaatsgevonden en waarin vooralsnog alleen de ouderproblematiek speelt. Door het bijtijds herkennen van signalen en de tijdige inzet van doelmatige hulp is de kans veel groter dat een kinderontvoering voorkomen wordt.

Er is aandacht voor de rol van de rechter, de rol van het Centrum Internationale kinderontvoering en de rol van de ketenpartners.

Aan de hand van de door het Centrum IKO gehanteerde ASSAA-methode wordt uitgelegd hoe de rechter zich meer bewust kan zijn van signalen van een mogelijke ontvoering. Daarbij worden ook handvatten aangereikt om te bepalen welke vervolgstappen mogelijk zijn, wanneer het Centrum IKO ingeschakeld kan worden en welke actie ondernomen kan worden.

Voorkennis

Van deelnemers aan deze cursus wordt verwacht dat zij enige kennis hebben van het rechtsgebied en de problematiek rondom internationale omgangsregelingen en kinderontvoering.

Bijzonderheden

De e-learning module is naar verwachting gereed in september 2022.

Volg direct online

Met je MIJN SSR-account kun je deze module direct kosteloos volgen. Heb je nog geen MIJN SSR-account, neem dan contact op met de SSR-contactpersoon van jouw organisatie. Heb je geen gegevens van de contactpersoon, dan kun je deze opvragen bij SSR Servicedesk. Voor toegang tot MIJN SSR moet je werkzaam zijn binnen de Rechtspraak of het Openbaar Ministerie.