Arbeidsrecht voor starters – e-learning – SSR
Cursussen / Civiel recht / Arbeidsrecht / Arbeidsrecht voor starters - e-learning

Arbeidsrecht voor starters – e-learning

Leer het arbeidsrecht kennen in al zijn facetten

Deze e-learning module biedt iedereen die met het arbeidsrecht te maken heeft een goede basiskennis over dit rechtsgebied. De module geeft eerst een algemene introductie over de inhoud en de opbouw van de e-learning. Vervolgens komt het arbeidsrecht inhoudelijk aan de orde, ingedeeld in zes hoofdonderwerpen, twintig sub-onderwerpen en 42 webcolleges.

De e-learning en je (inmiddels) opgedane praktijkervaring vormen een mooie voorbereiding op de verschillende opvolgende, verdiepende leeractiviteiten op het gebied van het arbeidsrecht (waarvoor je je afzonderlijk kan inschrijven, zie daarvoor ssr.nl). Deze module is tot stand gekomen in samenwerking met rechters, (senior) gerechtsjuristen en (senior) juridisch adviseurs van de rechtbanken Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Noord-Holland. Vanzelfsprekend is de e-learning 24/7 beschikbaar.

Doel

Het bieden van basiskennis over het arbeidsrecht in al zijn facetten.

Doelgroep

Gerechtsjuristen, juridisch adviseurs, rechters en sectoroverstappers.

Inhoud

 

Fase Onderwerp
Het aangaan van de AO Kwalificatie, het bereik van art. 7610 BW
Flexibele arbeidsrelaties
Loon en vakantieverlof
Tijdens de AO, individueel Bijzondere bedingen, proeftijd en boete
Bijzondere bedingen, concurrentiebeding
Bijzondere bedingen, wijz. arbeidsvoorw.
Werkgeversaansprakelijkheid
Overgang van Onderneming
De zieke werknemer
Tijdens de AO, collectief CAO-recht
Medezeggenschap
Einde van de AO Ontslag basis
Opzegging
Herplaatsing
Ontbinding
Ontslag op staande voet
Ontslagvergoedingen
Ontslag bestuurders
Sociaal vangnet Sociaal zekerheidsrecht
Procesrecht Arbeidsprocesrecht

Opzet

Bij ieder onderwerp tref je vervolgens aan:

  • een korte beschrijving/introductie op dat onderdeel;
  • het (leer)doel van dit onderdeel;
  • een of meer webcolleges met bijbehorende powerpoint-presentatie;
  • overig relevant materiaal (bijv. een link naar de wettelijke bepalingen, een uitspraak, tips en/of overige artikelen);
  • enkele oefenvragen.

Voor het doorlopen van deze e-learning kan je je eigen tempo bepalen. De totale e-learning duurt circa 16 uur, maar is daarbij sterk afhankelijk van je leestempo, ervaring, onderbrekingen en hoe je kennisneemt van/omgaat met de overige informatie zoals links die verwijzen naar wetteksten, uitspraken, etc.. Het bekijken van alleen de webcolleges vraagt zo’n 6 uur. Daarnaast gaan we uit van circa 15 minuten per onderwerp om kennis te nemen van de hiervoor genoemde aanvullende informatie.

Volg direct online

Met je MIJN SSR-account kun je deze module direct kosteloos volgen. Heb je nog geen MIJN SSR-account, neem dan contact op met de SSR-contactpersoon van jouw organisatie. Heb je geen gegevens van de contactpersoon, dan kun je deze opvragen bij SSR Servicedesk. Voor toegang tot MIJN SSR moet je werkzaam zijn binnen de Rechtspraak of het Openbaar Ministerie.