Arbeidsrecht voor starters, e-learning – SSR
Cursussen / Civiel recht / Arbeidsrecht / Arbeidsrecht voor starters, e-learning

Arbeidsrecht voor starters, e-learning

Leer het arbeidsrecht kennen in al zijn facetten

Deze e-learning module biedt iedereen die met deze materie te maken heeft een goede basiskennis over de gehele breedte van het arbeidsrecht. Na een algemene introductie over inhoud en opbouw van de e-learning, wordt ingegaan op het arbeidsrecht, opgeknipt in 6 hoofdonderwerpen, 20 sub-onderwerpen en – naast ander materiaal – 42 webcolleges.  Daarnaast vormt de e-learning en je (inmiddels) opgedane praktijkervaring een mooie voorbereiding op de verschillende opvolgende, verdiepende leeractiviteiten arbeidsrecht (waarvoor je je afzonderlijk dient in te schrijven, zie daarvoor ssr.nl)

Deze module is tot stand gekomen in samenwerking met rechters en (sr.) gerechtsjuristen en (sr.) juridisch adviseurs van de rechtbanken Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Noord-Holland. Vanzelfsprekend is de e-learning 24/7 beschikbaar.

Doel

Het bieden van basiskennis van het arbeidsrecht in al zijn facetten.

Doelgroep

Gerechtsjuristen, juridisch adviseurs, rechters en sectoroverstappers.

Inhoud

 

Fase Onderwerp
Het aangaan van de AO Kwalificatie, het bereik van art. 7610 BW
Flexibele arbeidsrelaties
Loon en vakantieverlof
Tijdens de AO, individueel Bijzondere bedingen, proeftijd en boete
Bijzondere bedingen, concurrentiebeding
Bijzondere bedingen, wijz. arbeidsvoorw.
Werkgeversaansprakelijkheid
Overgang van Onderneming
De zieke werknemer
Tijdens de AO, collectief CAO-recht
Medezeggenschap
Einde van de AO Ontslag basis
Opzegging
Herplaatsing
Ontbinding
Ontslag op staande voet
Ontslagvergoedingen
Ontslag bestuurders
Sociaal vangnet Sociaal zekerheidsrecht
Procesrecht Arbeidsprocesrecht

Opzet

Bij ieder onderwerp tref je vervolgens aan:

  • een korte beschrijving/introductie op dat onderdeel
  • het (leer)doel van dit onderdeel
  • een of meer webcolleges met bijbehorende ppt.
  • overig relevant materiaal (bijv. een link naar de wettelijke bepalingen, een uitspraak, tips  en/of overige artikelen).
  • enkele oefenvragen

Voor het doorlopen van deze e-learning kan je je eigen tempo bepalen. De totale e-learning duurt circa 16 uur, maar is daarbij sterk afhankelijk van je leestempo, voorervaring, onderbrekingen en of en hoe je kennisneemt van c.q. omgaat met de overige informatie zoals links die verwijzen naar wetteksten, uitspraken of anderszins. Het bekijken van alleen de webcolleges vraagt zo’n 6 uur. Daarnaast wordt uitgegaan van zo’n 15 min. per onderwerp om kennis te nemen van de hiervoor genoemde aanvullende informatie.

Volg direct online

Met je MIJN SSR-account kun je deze module direct kosteloos volgen. Heb je nog geen MIJN SSR-account, neem dan contact op met de SSR-contactpersoon van jouw organisatie. Heb je geen gegevens van de contactpersoon, dan kun je deze opvragen bij SSR Servicedesk. Voor toegang tot MIJN SSR moet je werkzaam zijn binnen de Rechtspraak of het Openbaar Ministerie.