Relatievermogensrecht, basis (huwelijksvermogensrecht) – SSR
Cursussen / Personen- en familierecht / Echtscheiding - relatievermogensrecht / Relatievermogensrecht, basis (huwelijksvermogensrecht)

Relatievermogensrecht, basis (huwelijksvermogensrecht)

Een goed fundament voor de behandeling van de meest voorkomende verdelingszaken en afwikkeling van de huwelijkse voorwaarden

Als partijen gaan scheiden in relaties waarbij een huwelijk of geregistreerd partnerschap is aangegaan, komen allerlei vermogensrechtelijke vraagstukken aan de orde. Deze moeten tegelijk met of na de formele scheiding (echtscheiding of ontbinding van het geregistreerd partnerschap) in een verzoekschrift- of dagvaardingsprocedure door de rechter worden beslist.

Deze cursus biedt een fundament voor de behandeling van de meest voorkomende verdelingszaken en afwikkeling van de huwelijkse voorwaarden.

Doel

In de opleiding zal aandacht worden besteed aan:

  1. de plaats die het huwelijks-/relatievermogensrecht heeft in het algemeen vermogensrecht;
  2. algemene juridische kennis en vaardigheden van het privaatrecht en in het bijzonder het relatievermogensrecht (huwelijkse voorwaarden, (beperkte) gemeenschap), verdelen, vergoedingsrechten en verrekenen;
  3. kennis en vaardigheden t.b.v. de voorbereiding van de zaak (schrijven plan van aanpak/voorvragen formuleren, de punten die op de zitting met partijen moeten worden besproken op basis van het dossier: stroomschema maken), de behandeling ter zitting en het uitwerken van de beschikking;
  4. het handelen en denken in de bij de vorige punten genoemde structuur. Dit komt aan de orde bij de (praktijk)opdrachten die door de deelnemers tijdens de opleiding worden gemaakt.

Aan het einde van de cursus is de deelnemer in staat zelfstandig een verdelingszaak (resp. afwikkeling van huwelijkse voorwaarden) voor te bereiden, te behandelen ter zitting en de uitspraak te schrijven.

Doelgroep

Raadsheren, rechters, juridisch medewerkers die gaan starten of sinds kort gestart zijn met behandelen van verdelingszaken.

Inhoud

  • dag 1    De omvang van de huwelijksgemeenschap
  • dag 2    De verdeling van de ontbonden huwelijksgemeenschap: goederen
  • dag 3    De omvang van de huwelijksgemeenschap: schulden
  • dag 4    Uitzonderingen op de wettelijke gemeenschap en vergoedingsrechten
  • dag 5    Huwelijkse voorwaarden
  • dag 6    Huwelijkse voorwaarden

Voorkennis

Er wordt van je verwacht dat je alle dagen actief deelneemt en de (voorbereidings-)opdrachten maakt.

Het leertraject wordt (gedeeltelijk) online aangeboden.

Uitvoeringen

Kosten:
Voor leden ZM (2024): € 1.140,00