WP&S Toezicht Faillissementen & Wsnp Basis – SSR
Cursussen / Civiel recht / Digitale vaardigheden / Overige / WP&S Toezicht Faillissementen & Wsnp Basis

WP&S Toezicht Faillissementen & Wsnp Basis

Wil je leren werken met de applicatie Toezicht Faillissementen / Wsnp?

Toezicht op insolventiezaken vindt digitaal plaats in een gezamenlijk dossier voor zowel de curator/Wsnp-bewindvoerder als de rechter-commissaris (RC). Curatoren en Wsnp-bewindvoerders hebben in hun eigen omgeving (Mijn Rechtspraak – Toezicht) toegang tot dossiers. Zij dienen hier verzoeken in en leggen verslagen vast. De rechtbank (RC, juridisch medewerker en administratief medewerker) communiceert in het Toezicht-systeem met curatoren, registreert en raadpleegt dossiers en behandelt verzoeken en verslagen.

Doel

Het kennen van de digitale omgeving voor faillissementen en/of Wsnp en het kunnen uitvoeren van basishandelingen in het Toezicht-systeem.

Doelgroep

Rechters-commissarissen, juridisch medewerkers en administratief medewerkers.

Inhoud

In deze training raak je als rechtbankmedewerker vertrouwd met de belangrijkste begrippen en principes van het Toezicht-systeem voor faillissementen en/of Wsnp. Je leert de basisvaardigheden die passen bij je rol, aan de hand van rolgerichte opdrachten. Onderdelen zijn:

 • aan de slag met het dashboard en het lint
 • zoeken en vinden
 • een zaak/opdracht registreren
 • reageren op (spoed)verzoeken
 • berichten uitwisselen met de curator of Wsnp-bewindvoerder
 • verslagen en zaakdocumenten bekijken
 • werken met taken: maken, monitoren, delegeren en voltooien
 • aantekeningen en documenten toevoegen aan het zaakdossier
 • het (verloop van een) zaakdossier bekijken
 • publiceren naar het CIR (bijv. na wijziging RC of curator/Wsnp-bewindvoerder)
 • zittingen registreren

Voorkennis

Kennis van het werkproces is een pré.

Bijzonderheden

 • Als deelnemer maak je, passend bij je rol, een keuze uit de oefeningen. Ook kies je of je tijdens de training de nadruk legt op faillissementen of op Wsnp.
 • Nadat u bent ingeschreven op een uitvoering, krijgt u toegang tot MIJNSSR. In MIJNSSR vindt u alle praktische informatie, denk aan inloginformatie en evt. voorbereidende opdrachten
 • Bij de online variant van deze training hoort zelfstudie.
 • Voor (inhoudelijke) vragen over de cursus: opleidinginvoeringennazorg@rechtspraak.nl

Uitvoeringen