GPS key-user bijeenkomst – SSR
Cursussen / Digitale vaardigheden / GPS / Strafrecht / GPS key-user bijeenkomst

GPS key-user bijeenkomst

Kennis delen en opfrissen van GPS

Binnen het gerecht zijn key users aangewezen om gebruikers te ondersteunen bij het werken volgens de nieuwe digitale werkwijze. Zij zullen de eerstelijns vragen van gebruikers met betrekking tot de nieuwe werkprocessen en het nieuwe systeem gaan beantwoorden. Het is daarom belangrijk dat zij voorbereid op hun rol om tijdens en na live-gang medewerkers adequaat kunnen begeleiden op de werkplek. Niet alleen op inhoud maar ook in de didactische aanpak.

Doel

Het overbrengen van kennis ten behoeve het begeleiden van collega’s op locatie, die starten met de nieuwe omgeving en haar nieuwe manier van werken.

Doelgroep

Deze training is bedoeld voor key users van GPS. Key users begeleiden de gebruikers op de werkvloer.

Inhoud

Tijdens key user bijeenkomsten komen nieuwe functionaliteiten en ontwikkelingen aan bod maar wordt ook aandacht besteed aan de invulling van uw rol als key user. De key user bijeenkomsten hebben als doel dat je in staat bent om effectieve gebruikersondersteuning te verlenen. Dit betekent o.a. dat:

 • u begrijpt wat de nieuwe werkwijze betekent voor uw eigen gerecht en hebt kennis van het gehele werkproces en de functionaliteiten van alle doelgroepen;
 • u op de hoogte bent van de laatste wijzigingen in de applicaties;
 • u in staat bent om medewerkers uit te leggen welke ontwerpkeuzes ten grondslag liggen aan het systeem en welke afwegingen er zijn gemaakt;
 • u inzicht hebt in welke functionaliteiten op korte termijn worden opgeleverd;
 • u op de hoogte bent van openstaande bevindingen en issues die relevant zijn voor het werken met het nieuwe systeem;
 • u beschikt over didactische vaardigheden om medewerkers op de werkplek goed te kunnen ondersteunen.

Voorkennis

U heeft alle applicatie trainingen voor uw deelgebied gevolgd.

Bijzonderheden

Er worden meerdere keren per jaar key-user bijeenkomsten georganiseerd. De inhoud van de bijeenkomst bestaat globaal uit:

 • informatie over (lopende) project
 • informatie vanuit implementatie, functioneel beheer
 • onderling kennis en ervaringen uitwisselen
 • tips op didactisch gebied

Input m.b.t. het programma vanuit key-users wordt erg op prijs gesteld.

 • Key-userbijeenkomsten kunnen zowel fysiek als online plaatsvinden.
 • Nadat u bent ingeschreven op een uitvoering, krijgt u toegang tot MIJNSSR. In MIJNSSR vindt u alle praktische informatie, denk aan inloginformatie en evt. voorbereidende opdrachten
 • Voor (inhoudelijke) vragen en cursuslocaties kunt u contact opnemen met IVO Rechtspraak via opleidinginvoeringennazorg@rechtspraak.nl

Geen uitvoering gepland

Op dit moment is er voor deze cursus geen uitvoering gepland. Maak gebruik van de button ‘Hou mij op de hoogte’ aan de linkerzijde van deze pagina als je een bericht wilt ontvangen wanneer er een nieuwe uitvoering gepland is.