Onderzoeken opfrissen en verdiepen – SSR
Cursussen / Digitale vaardigheden / Overige / Strafrecht / Onderzoeken opfrissen en verdiepen

Onderzoeken opfrissen en verdiepen

De module Onderzoeken is het registratiesysteem voor alle werkprocessen (m.u.v. de voorgeleidingen) bij het kabinet RC. De module Onderzoeken ondersteunt de digitale samenwerking met het OM en fungeert als digitaal dossier voor de stukken van het kabinet RC.

Doel

Als deelnemers van deze workshop werk je al enige tijd met (de basis van) de module Onderzoeken. Aan het eind van deze workshop is je kennis opgefrist, heb je al je vragen kunnen stellen die je zelf nog hebt over de module én heb je nieuwe tips ontvangen om je werk in de module nog gemakkelijker en sneller te kunnen doen.

Doelgroep

Deze workshop is bestemd voor Rechter-commissarissen, griffiers en leden van het regiebureau van het kabinet RC die al bekend zijn met de module Onderzoeken.

Inhoud

Deze workshop is voor deelnemers die al bekend zijn in de module Onderzoeken en hun kennis hiervan willen opfrissen en verder verdiepen. De workshop bevat allereerst een aantal tips van de docent die nuttig zijn voor alle kabinetten. Vervolgens wordt, in samenspraak met de deelnemers, de rest van het programma bepaald aan de hand van onderwerpen die zij aandragen.

Onderwerpen die mogelijk ter spraken kunnen komen:

  • tips voor navigatie
  • autorisaties
  • documenten maken, aanpassen en digitaal ondertekenen
  • tips voor het behandelen van BOB-handelingen
  • onderzoeksaanvragen registreren, beoordelen en verwerken
  • onderzoekshandelingen registreren, monitoren en afhandelen

Voorkennis

Het is belangrijk dat je de Workshop Onderzoeken Griffiers of de Workshop Onderzoeken RC’s hebt gevolgd. Daarnaast is enige werkervaring hebt met de module Onderzoeken een pré.

Bijzonderheden

  • De precieze inhoud van de workshop wordt, in samenspraak met de deelnemers, aan het begin van de workshop vastgesteld. Het is daarom van belang om vooraf vast na te denken over wat jij uit deze workshop zou willen halen.
  • Nadat je bent ingeschreven op een uitvoering, krijg je toegang tot MIJNSSR. In MIJNSSR vind je alle praktische informatie zoals inloginformatie en voorbereidende opdrachten. Het is daarom van belang MIJNSSR tijdig te raadplagen.
  • Voor (inhoudelijke) vragen en cursuslocaties kun je contact opnemen met IVO Rechtspraak via opleidinginvoeringennazorg@rechtspraak.nl

Uitvoeringen