Schriftelijke communicatie – SSR
Cursussen / Persoonlijke ontwikkeling / Communicatie en media / Schriftelijke communicatie

Schriftelijke communicatie

Leer in alledaagse situaties (bijvoorbeeld in brieven) helder, zakelijk en klantgericht schriftelijk communiceren

Schriftelijke communicatie is essentieel en beeldbepalend voor de organisatie. Wilt u sneller en met minder fouten Nederlands schrijven? Dan is deze training geschikt voor u. Tijdens de training ontvangt u persoonlijke feedback op gemaakte opdrachten om tot een optimaal resultaat te komen.

Doel

Na afronding van de training kunnen de deelnemers:

 • de meest belangrijke spellingsregels en grammaticale regels toepassen;
 • de belangrijkste naslagwerken raadplegen;
 • correcte zinnen en alinea’s schrijven;
 • een brief, mail of memo opstellen;
 • in taalgebruik, stijl en opbouw van brieven variëren;
 • kort en bondig schriftelijke informatie geven vanuit een klantvriendelijke grondhouding.

Doelgroep

Administratief medewerkers en administratief juridisch medewerkers, werkzaam binnen de Rechtspraak of het Openbaar Ministerie.

Inhoud

Deze training is een basistraining waarin met name alledaagse vormen van schriftelijke communicatie aan bod komen. Zeer specifieke vaardigheden (bijvoorbeeld griffiervaardigheden) komen niet uitgebreid aan de orde.

De training behandelt de volgende onderwerpen:

 • opfrissen grammatica en spelling
 • werkwoorden
 • nieuwe spelling
 • gebruik van leestekens
 • gebruik van naslagwerken
 • stijl en structuur in brieven
 • korte zakelijke teksten
 • variëren in taalgebruik (formeel/informeel/zakelijk neutraal)
 • klantgerichtheid.

Opzet

De training bestaat uit twee dagen, met een tussenperiode van ongeveer twee weken. De opzet is sterk gericht op de praktijk.

Voorafgaand aan de training ontvangen de deelnemers een vragenformulier. Op het vragenformulier kan de deelnemer knelpunten met betrekking tot schriftelijke communicatie in de dagelijkse werkzaamheden beschrijven. Ook kan de deelnemer zelf leerwensen opstellen. De resultaten van het vragenformulier komen in de training aan de orde.

Voor de tweede trainingsdag schrijven de deelnemers een leerverslag. In dat verslag beschrijven ze de ervaringen tijdens de training en de toepassing en bruikbaarheid van het geleerde in de praktijk. Verder sturen ze twee zelfgeschreven brieven mee. De trainer bekijkt de verslagen en de brieven en geeft de deelnemers individuele feedback. Om in aanmerking te komen voor een certificaat moeten de deelnemers beide trainingsdagen bijwonen en de opdrachten maken en inleveren.

Bijzonderheden

Deze cursus kan ook op locatie worden gegeven (incompany) of aangepast worden middels maatwerk. Heeft u hier interesse in? Neem dan contact op met SSR.team.BVO.CM@ssr.nl

Uitvoeringen

Kosten: voor leden ZM: € 610,00 voor leden OM: € 200,00