De strafrechtketen – SSR
Cursussen / Strafrecht / Algemeen / De strafrechtketen

De strafrechtketen

Het strafproces vanaf het moment van aanhouding tot en met de tenuitvoerlegging van de opgelegde straf

Maak kennis met de strafrechtketen en alle instanties die daarbij betrokken zijn. Het strafrechtelijk traject van de opsporing van een strafbaar feit tot en met de tenuitvoerlegging van de opgelegde straffen en maatregelen komt aan bod. Tevens wordt kort stilgestaan bij slachtofferzorg, beslag en de ontnemingswetgeving.

Doel

De deelnemers verdiepen de kennis en krijgen inzicht in de strafrechtsketen op zowel het parket als de rechtbank. De deelnemers weten de belangrijkste onderwerpen in de Wetboeken van Strafrecht en Strafvordering te vinden en te interpreteren.

Doelgroep

Medewerkers van de rechtbanken, gerechtshoven en parketten kunnen aan deze cursus deelnemen.

LET OP! De uitvoering van 27 september en 11 oktober en de uitvoering van 3 en 17 november is uitsluitend bedoeld voor mediationfunctionarissen en enkele LBVr-teamleden.

Inhoud

Deze module behandelt de strafrechtketen vanaf het plegen van een strafbaar feit door de dader tot en met de tenuitvoerlegging van de opgelegde straffen en/of maatregelen. Daarnaast komen slachtofferzorg, beslag en de ontnemingswetgeving summier aan de orde. Deze laatste onderwerpen komen uitgebreider aan de orde in afzonderlijke cursussen.

Opzet

Aan de hand van twee casus worden de van belang zijnde artikelen uit het Wetboek van Strafrecht- en Strafvordering behandeld. De module is een combinatie van zelfstudie en twee cursusdagen. Voorafgaand aan de cursusdagen wordt verwacht dat de leerstof bestudeerd is. Om in aanmerking te komen voor een bewijs van deelname moeten de deelnemers alle cursusdagen bijwonen en de eindtoets met een voldoende afgesloten zijn. Er is één herkansingsmogelijkheid voor de toets.

Uitvoeringen

Kosten: voor leden ZM: € 90,00 voor leden OM: € 200,00