Intervisie rio-opleiding hoofdfase – SSR

Intervisie rio-opleiding hoofdfase

Leren van eigen en elkaars ervaringen als rio

Deskundigheidsbevordering waarbij collega’s een beroep doen op elkaar. In gezamenlijkheid reflecteren op vraagstukken uit de eigen werksituatie. Leren van eigen en elkaars ervaringen en zo komen tot oplossingen. Het vergroten van de inzichten in zichzelf en in anderen, met als uiteindelijke doel het verbeteren van de kwaliteit van het werk. Dat is intervisie.
In het eerste jaar van de hoofdfase participeren rio’s in vier intervisiebijeenkomsten in een vaste groep en met een vaste intervisiebegeleider.

Doel

Na afloop van deze leeractiviteit hebben rio’s geoefend met het op gestructureerde wijze reflecteren op een werk gerelateerd vraagstuk.

Doelgroep

Rechters in opleiding.

Inhoud

Intervisie is een instrument om met collega’s te reflecteren op praktijksituaties, onderzoekende vragen te stellen en inzichten te vergaren om zodoende van elkaar te leren en beter te worden in het werk. Door de tijd te nemen om een vraagstuk onder de loep te nemen, verken je alternatieve handelingswijzen en reflecteer je op wat (niet) werkt.
De deelnemer heeft een actieve rol door het inbrengen van een vraagstuk of dilemma. De intervisiebijeenkomsten worden begeleid door een vaste intervisor. Deze geeft uitleg over de werkwijze en ondersteunt het communicatieproces door gerichte interventies. Er bestaan verschillende intervisiemethoden. Afhankelijk van de groep en de leervraag wordt de meest geschikte methode gekozen.

Bijzonderheden

Deze leeractiviteit is onderdeel van het essentiële curriculum van de Rio-opleiding en wordt exclusief voor rio’s aangeboden.

Vragen over deze leeractiviteit? Mail naar riobureau@ssr.nl.