Recht in beeld! – SSR

Recht in beeld!

Voorbereiding op het optreden ter zitting voor zaken die media-aandacht krijgen (voor rio's)

Als de ogen op de rechter gericht zijn, heeft dat vrijwel altijd invloed op diens gedrag. Met name als dat het oog van de camera. Het leidt af, het maakt meer bewust van het eigen doen en laten, het vergroot de angst om fouten te maken, het verhoogt de kans op formeel gedrag en het gebruik van jargon. En daardoor kan de communicatie met de rechtzoekende en het begrip voor een uitspraak gehinderd worden.

De meeste rechters staan niet te springen om contact met de media, maar hebben er wel baat bij om te weten hoe zij overkomen tijdens een zitting. Bijvoorbeeld wanneer zij vragen stellen, luisteren, ingrijpen of uitspraak doen. Wat ziet het oog van de camera en is dat het beeld wat de rechter wil dat gezien wordt? Als de blik op je gericht is, of dat nou een camera is of de mensen   in de zittingszaal, is het zaak om woord en beeld in overeenstemming te brengen. Om congruent te zijn. Die congruentie, het laten zien dat jij met de inhoud verbonden bent, ontstaat als jij zoveel mogelijk jezelf bent, zowel qua gedrag als qua taalgebruik. Het is iets heel persoonlijks, dat vraagt om maatwerk. Congruentie helpt ervoor te zorgen dat de ander ziet dat jij oprecht en eerlijk bent.

Doel

Na afloop van deze leeractiviteit:

  • is de rio zich bewust van het effect van de aanwezigheid van media op de zitting;
  • kan de rio het effect van eigen optreden ter zitting op beeld beschrijven;
  • beschikt de rio over mogelijke gedragsalternatieven voor het omgaan met een camera op de zitting;
  • is de rio bekend met het belang van een goede voorbereiding voor het omgaan met een camera ter zitting.

Doelgroep

Rechters in opleiding.

Inhoud

Tijdens de training wordt er veel met de camera gewerkt. Er wordt geoefend met bijvoorbeeld de opkomst en het doen van een uitspraak. De opnamen worden bekeken, waarbij de trainer feedback en praktische tips geeft. Wat werkt wel en wat niet op beeld? Er wordt veel aandacht besteed aan de non-verbale communicatie: houding, stem, mimiek, oogcontact en (spreek)tempo. Maar ook woordkeuze is een belangrijk element in de training: de nadelen van (licht) jargon en de kracht van persoonlijker taalgebruik.

Bijzonderheden

Deze leeractiviteit is onderdeel van het essentiële curriculum van de Rio-opleiding en wordt exclusief voor rio’s aangeboden. Voor rechters en raadsheren is de training Media en de zitting beschikbaar.

Vragen over deze leeractiviteit? Mail naar riobureau@ssr.nl.