Leerwerkteambijeenkomst hoofdfase, balans opmaken – SSR

Leerwerkteambijeenkomst hoofdfase, balans opmaken

Stilstaan bij de ontwikkeling tot rechter

Waar staat de rio ten opzichte van de competenties? Verloopt de opleiding zoals vastgelegd in het POP? Wat gaat er goed? Wat heeft er aandacht nodig? Tijdens deze bijeenkomst gaan de rio’s met elkaar in gesprek over waar zij staan in de opleiding. Daarnaast is er tijdens de bijeenkomst aandacht voor het voorbereiden van de eerste beoordeling.

Doel

Na afloop van deze bijeenkomst:

  • kan de rio benoemen in hoeverre de opleiding volgens schema verloopt en wat de reden is van eventuele afwijkingen hiervan
  • kan de rio benoemen welke competenties de rio nog dient te ontwikkelen om het gewenste eindniveau van de Rio-opleiding te behalen
  • kan de rio indien nodig het POP bijstellen
  • heeft de rio handvatten verkregen om zich voor te bereiden op de eerste beoordeling

Doelgroep

Rechters in opleiding.

Inhoud

Aan de hand van hun POP en in het licht van de eerste beoordeling staan de rio’s stil bij hun ontwikkeling tot rechter.

Bijzonderheden

Deze leeractiviteit is onderdeel van het essentiële curriculum van de Rio-opleiding en wordt exclusief voor rio’s aangeboden.

Vragen over deze leeractiviteit? Mail naar riobureau@ssr.nl.