LWT Waar sta je als rechter? – SSR

LWT Waar sta je als rechter?

Een persoonlijke beschouwing op magistratelijkheid door rio's

Tijdens deze leerwerkteambijeenkomst delen rechters in opleiding (rio’s) onder begeleiding van een kernopleider een persoonlijke contemplatie over een specifiek aspect van magistratelijkheid. Belangrijke vragen die zij zichzelf daarbij stellen zijn:

  • Welke rechter wil ik zijn?
  • Welke rechter vraagt de samenleving?
  • Wie of wat dient daarin voor mij als inspiratiebron?

Doel

Na afloop van deze leerwerkteambijeenkomst:

  • kunnen rio’s reflecteren op de eindtermen onder het thema Magistratelijkheid, al dan niet in relatie tot Professionalisering en Beleid;
  • hebben rio’s inzicht in de ‘breedte’ van het thema;
  • kunnen rio’s het thema op zichzelf als startend rechter/raadsheer betrekken: Welke rechter wil ik zijn? Welke rechter vraagt de samenleving? Waar sta ik als rechter?

Doelgroep

Rechters in opleiding.

Inhoud

Wat ‘maakt’ een rechter, behalve vakinhoudelijke kennis? Welke attitude, welk gedrag mag van een rechter worden verwacht? Welke eisen stelt de samenleving? Begrippen als integriteit, autoriteit, onpartijdigheid en onafhankelijkheid zijn daarbij in ieder geval van belang. Deze begrippen zijn abstract en vragen om een invulling die naar tijd en plaats kan verschillen. Aan de rio’s de taak om op persoonlijke wijze invulling te geven aan een specifiek aspect van magistratelijkheid, meer of minder verbonden met professionaliteit en/of beleid en hun persoonlijke inzichten te delen met hun leerwerkteam en kernopleider.

Bijzonderheden

Deze leeractiviteit is onderdeel van het essentiële curriculum van de Rio-opleiding en wordt exclusief voor rio’s aangeboden.

Vragen over deze leeractiviteit? Mail naar riobureau@ssr.nl.