Organisatie en financiering van de rechtspraak – SSR

Organisatie en financiering van de rechtspraak

Een kennismaking met de organisatorische en financiële borging van de onafhankelijkheid van de Rechtspraak voor rio's

In deze leeractiviteit leren rechters in opleiding (rio’s) de organisatie van de Rechtspraak kennen, mede in relatie tot de financiering van de rechtspraak. De taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de gerechtsbesturen, de Raad voor de rechtspraak en het Ministerie van Justitie en Veiligheid worden belicht.

Doel

Aan het einde van deze leeractiviteit:

  • Kunnen rio’s de taken en verantwoordelijkheden van de Minister van Justitie en Veiligheid, de Raad voor de rechtspraak en de gerechtsbesturen toelichten;
  • Kunnen rio’s de betekenis van de stelselverantwoordelijkheid van de Minister van Justitie en Veiligheid, mede in relatie tot de onafhankelijkheid van de Rechtspraak uitleggen;
  • Kunnen rio’s de wijze waarop de rechtspraak gefinancierd is, mede in relatie tot de onafhankelijkheid van de Rechtspraak, toelichten;
  • Hebben rio’s kennis van de actuele discussies over organisatie en bekostiging van de Rechtspraak en de argumenten die daarin gehanteerd worden.

Doelgroep

Rechters in opleiding.

Inhoud

Bijzondere aandachtspunten in deze leeractiviteit zijn de manier waarop de onafhankelijkheid van de Rechtspraak geborgd is en de actuele discussies binnen en buiten de Rechtspraak over de organisatie en bekostiging.

Bijzonderheden

Deze leeractiviteit is onderdeel van het essentiële curriculum van de Rio-opleiding en wordt exclusief voor rio’s aangeboden.

Vragen over deze leeractiviteit? Mail naar riobureau@ssr.nl.