Leerwerkteambijeenkomst hoofdfase, organisatieadvies – SSR

Leerwerkteambijeenkomst hoofdfase, organisatieadvies

Samenwerken aan adviezen voor de rechterlijke organisatie voor rio's

Als onderdeel van de Rio-opleiding brengen rechters in opleiding (rio’s) samen met anders rio’s uit hun leerwerkteam een beknopt, toegepast organisatieadvies uit aan de Rechtspraak, een gerecht of team.

Het doel van deze opdracht is drieledig. Enerzijds biedt het  rio’s de mogelijkheid zichzelf te positioneren als scherpe professional. Rio’s krijgen de ruimte eerder opgedane werkervaring – die waardevol is voor de Rechtspraak als organisatie – in te zetten, zodat de Rechtspraak hiervan kan leren. Anderzijds ontwikkelen rio’s een visie op vragen als: Hoe beweeg ik mij als -lerende- professional in de rechterlijke organisatie? Hoe betrek ik anderen bij het verbeteren van processen die mij faciliteren vanuit vakmanschap te werken? Waar zijn er belemmeringen en waar heb ik invloed op? Tenslotte is er binnen deze opdracht ruimte om samenwerkingsvaardigheden verder te ontwikkelen, doordat deze opdracht in groepsverband wordt uitgevoerd en rio’s de kans krijgen collega’s binnen de organisatie te betrekken.

Doel

Na afloop van deze leeractiviteit:

  • hebben rio’s hun inzicht en expertise vergroot in een specifiek thema dat speelt binnen de Rechtspraak of een onderdeel daarvan;
  • kunnen rio’s thema’s die spelen binnen hun organisatie signaleren;
  • kunnen rio’s een eigen visie op thema’s die spelen binnen de organisatie en organisatieontwikkeling, met inachtneming van de kennis en ervaring die zij meenemen uit vorige organisatie(s), vormen;
  • kunnen rio’s thema’s onder de aandacht van collega’s brengen;
  • kunnen rio’s samen met collega’s (binnen het leerwerkteam) consensus bereiken over een onderbouwde visie op een organisatiethema.

Doelgroep

Rechters in opleiding.

Inhoud

De opdracht bestaat uit digitale voorbereiding, twee leerwerkteambijeenkomsten en het werken aan de opdracht in subgroepen. Rio’s worden begeleid door een kernopleider en gastdocent, met wie zij van gedachten wisselen over het thema van hun organisatieadvies, het zijn van lerende professional in de rechterlijke organisatie en het rechterschap als vak.

Bijzonderheden

Deze leeractiviteit is onderdeel van het essentiële curriculum van de Rio-opleiding en wordt exclusief voor rio’s aangeboden.

Vragen over deze leeractiviteit? Mail naar riobureau@ssr.nl.