De effectieve rechter – pers- & familierecht – SSR

De effectieve rechter – pers- & familierecht

Een professionele ontmoeting met procespartijen in het personen- en familierecht voor rio's

Wanneer is een personen- en familierechter effectief? En hoe staat de effectieve rechter in verhouding tot de onafhankelijke en onpartijdige rechter? Tijdens deze bijeenkomst gaan rechters in opleiding (rio’s) hierover in gesprek met vertegenwoordigers van procespartijen.

Doel

Deze leeractiviteit heeft tot doel rio’s scherper zicht te bieden op de onafhankelijke, onpartijdige rechter. Daarbij staan het omgaan met incidenten en dilemma’s die zich voordoen in en rondom de zitting en de invalshoeken van professionele vertegenwoordigers van procespartijen centraal.

Doelgroep

Rechters in opleiding.

Inhoud

Tijdens deze bijeenkomst worden ontwikkelingen en situaties uit de praktijk van de afdeling strafrecht, met het oog op onafhankelijkheid en onpartijdigheid door een rechterdocent aan rio’s voorgelegd. Daarnaast gaan rio’s in gesprek met een jurist van de Raad voor de Kinderbescherming en een personen- en familierechtadvocaat. Zij spreken over ervaringen vanuit hun rol en leggen casus voor. Ook hebben rio’s de mogelijkheid om een eigen casus aan hen voor te leggen. De thema’s onafhankelijkheid, onpartijdigheid en effectiviteit vormen de gehele bijeenkomst de rode draad.

Bijzonderheden

Deze leeractiviteit is onderdeel van het essentiële curriculum van de Rio-opleiding en wordt exclusief voor rio’s aangeboden.

Vragen over deze leeractiviteit? Mail naar riobureau@ssr.nl.