Rechters en rechters – SSR

Rechters en rechters

De onafhankelijkheid van rechters vanuit (inter)nationaal perspectief voor rio's

“Zonder onafhankelijke rechters geen democratie”, aldus Herman Tjeenk Willink in zijn essay “Groter denken, kleiner doen”. Mooi gezegd, maar wat betekent dat eigenlijk voor rechters in opleiding (rio’s)? Wat betekent het om een onafhankelijke rechter te zijn? Hoe geven we met elkaar vorm aan die derde pijler onder de democratische rechtsstaat? Deze leeractiviteit staat in het teken van (de betekenis van) onafhankelijkheid van de rechtspraak; niet alleen in Nederland, maar ook in het buitenland.

Doel

Na afloop van deze bijeenkomst:

  • Kunnen rio’s toelichten wat de staatsrechtelijke positie van de rechtspraak inhoudt;
  • Hebben rio’s een visie ontwikkeld over de rechtspraak als onafhankelijke derde staatsmacht, mede vanuit een internationaal perspectief;
  • Kunnen rio’s de kernwaarden uit de gedragscodes voor rechters toelichten.

Doelgroep

Rechters in opleiding

Inhoud

Tijdens deze leeractiviteit gaan rio’s en docenten en met elkaar in discussie over de meest elementaire eigenschap van de rechter: onafhankelijkheid. Daarbij komen o.a. de kernwaarden van de Rechtspraak en gedragscodes voor rechters aan bod.

Bijzonderheden

Deze leeractiviteit is onderdeel van het essentiële curriculum van de Rio-opleiding en wordt exclusief voor rio’s aangeboden.

Vragen over deze leeractiviteit? Mail naar riobureau@ssr.nl.