Oordelen met vooroordelen – SSR

Oordelen met vooroordelen

(H)erkennen van vooroordelen in het beoordelingsproces voor rio's

Objectieve en onpartijdige rechtspraak voor iedereen is essentieel voor onze rechtsstaat. Tegelijkertijd toont de wetenschap dat ieder mens, en dus iedere rechter, aannames doet en vooroordelen heeft.

Hoe gaat een rechter om met eigen oordelen en gevoelens die niet hun grondslag vinden in een zaak zelf, maar in eigen persoonlijke ervaringen en gevoelens? Hoe herkent de rechter deze vooroordelen bij zichzelf en bij anderen en wat zijn de gevolgen van eigen predisposities voor de beoordeling van een zaak?

Tijdens Oordelen met vooroordelen breiden rechters in opleiding onder leiding van experts hun handelingsrepertoire met het (h)erkennen en weerleggen van vooroordelen uit, om zo tot een objectief en onpartijdig oordeel te kunnen komen.

Doel

Na afloop van de leeractiviteit:

  • Herkennen rio’s de argumentatie in maatschappelijke discussies over (institutioneel) racisme, discriminatie en ongelijkheid in een nationale en internationale context;
  • Kunnen rio’s de wijze waarop deze thematiek mogelijk aan de orde kan zijn in de eigen werkcontext en de gevolgen die dit kan hebben voor partijen herkennen en benoemen;
  • Kunnen rio’s (eigen) predisposities (h)erkennen en weerleggen;
  • Kunnen rio’s reflecteren op de eigen predisposities in het licht van de onpartijdigheid en onafhankelijkheid van de rechtspraak.

Doelgroep

Rechters in opleiding.

Inhoud

Deze leeractiviteit ondersteunt bij het (h)erkennen en weerleggen van, en het omgaan met, vooroordelen in de beroepspraktijk van de rechter.

Bijzonderheden

Deze leeractiviteit is onderdeel van het essentiële curriculum van de Rio-opleiding en wordt exclusief voor rio’s aangeboden.

Vragen over deze leeractiviteit? Mail naar riobureau@ssr.nl.