Simulatie van de raadkamer – SSR

Simulatie van de raadkamer

Oefenen met groepsbesluitvorming in de raadkamer voor rio's

De leeractiviteit Simulatie van de raadkamer bouwt op praktische wijze voort op de inzichten die rechters in opleiding (rio’s) hebben opgedaan bij de leeractiviteit Theorie van de raadkamer. Tijdens de training delen rio’s hun observaties en ervaringen van- en met raadkameren. Daarnaast wordt onder begeleiding van twee ervaren rechters door middel van oefeningen met casus en rollenspellen geoefend met het voeren van raadkamers.

Doel

Na afloop van de leeractiviteit:

  • hebben rio’s inzicht verkregen in de dynamiek van het groepsproces en het besluitvormingsproces van de raadkamer;
  • hebben rio’s inzicht verkregen in de wijze waarop ze deelnemen aan het besluitvormingsproces in de raadkamer en het effect hiervan op anderen;
  • hebben rio’s inzicht verkregen in hun eigen kwaliteiten en ontwikkelpunten ten aanzien van de besluitvorming in de raadkamer;
  • hebben rio’s inzicht verkregen in de rol van de individuele leden in de raadkamer;
  • hebben rio’s inzicht verkregen in de verschillen die in de raadkamers van civiel, familie, bestuur en straf bestaan.

Doelgroep

Rechters in opleiding

Inhoud

Simulatie van de raadkamer is een vervolg op de leeractiviteit Theorie van de raadkamer. Deze leeractiviteiten ondersteunen rio’s bij het verkrijgen van inzicht over het verloop van de raadkamer, de samenwerking in de raadkamer en het besluitvormingsproces.

Bijzonderheden

Deze leeractiviteit is onderdeel van het essentiële curriculum van de Rio-opleiding en wordt exclusief voor rio’s aangeboden.

Vragen over deze leeractiviteit? Mail naar riobureau@ssr.nl.