Straf- en strafprocesrecht, actualiteiten – SSR
Cursussen / Strafrecht / Materieel/ formeel strafrecht / Straf- en strafprocesrecht, actualiteiten

Straf- en strafprocesrecht, actualiteiten

Houd uw kennis van het straf- en strafprocesrecht up-to-date

Houd uw kennis van het straf- en strafprocesrecht up-to-date. Aan de hand van de meest recente jurisprudentie wordt u bijgepraat over de ontwikkelingen in het materiële en formele strafrecht, bijvoorbeeld over onderwerpen zoals strafuitsluitingsgronden, medeplegen, voorlopige hechtenis of Salduz. De onderwerpen van de actualiteitendag worden bepaald door de jurisprudentie. Na een bespreking door meerdere experts bent u weer helemaal bij.

Doel

Na afloop heeft u kennis en inzicht verkregen van de nieuwe ontwikkelingen op het terrein van het straf- en strafprocesrecht. U bent in staat de toonaangevende arresten op juridisch juiste wijze te interpreteren en te gebruiken bij uw dagelijkse werkzaamheden.

Doelgroep

Rechtspraak: raadsheren, rechters (in opleiding), stafjuristen en juridisch medewerkers.
OM: advocaten-generaal, officieren van justitie (in opleiding) en parketsecretarissen.

 

Inhoud

De cursus bestaat uit twee aaneengesloten dagdelen.

Tijdens de cursus wordt een overzicht gegeven van recente ontwikkelingen op het gebied van straf- en strafprocesrecht. Daarbij zal het met name gaan om recente rechtspraak en wetgeving die voor de dagelijkse rechtspraktijk van belang is. U krijgt van te voren een reader opgestuurd met daarin de onderwerpen die tijdens de actualiteitendag aan bod komen.

Voorkennis

Voor deze cursus is geen specifieke voorkennis vereist. Er wordt geen voorbereiding van u verwacht voor deze cursus.

Uitvoeringen

Kosten: voor leden ZM: € 60,00 voor leden OM: € 200,00