De menselijke factor – SSR
Cursussen / Strafrecht / Oordeelsvorming / De menselijke factor

De menselijke factor

Welke menselijke factoren hebben invloed bij het nemen van gedegen besluiten?

Waarneming, oordeels- en besluitvorming zijn belangrijke elementen in het werk van rechters, officieren. Deze leeractiviteit gaat in op de menselijke factoren die van invloed zijn bij het nemen van gedegen besluiten. Zo leert u over de invloed van cognitieve dissonantie, tunnelvisie, verhoortechnieken, de betrouwbaarheid van het geheugen, het detecteren van leugens en ontlastend bewijs. Deze leeractiviteit is een absolute aanrader voor de jurist die behalve naar de dader en het bewijs óók kritisch naar zichzelf durft te kijken. De bijeenkomst heeft het strafrecht als uitgangspunt.

Doel

Het doel van de cursus is het bewust worden van het wetenschappelijke gegeven dat menselijk gedrag de kwaliteit van het bewijs stuurt en wordt bepaald door biologische/psychologische processen. Na het volgen van deze cursus bent u in staat om aan de hand van de nieuwe wetenschappelijke inzichten, de koppeling te maken tussen psychologische factoren en het concrete gebruik ervan in de rechtspraktijk. Tenslotte bent u ook op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op dit gebied waardoor u de mogelijke verdachte bewust en effectiever kunt bejegenen.

Doelgroep

Rechtspraak: raadsheer, rechter, strafjurist en juridisch medewerker.
Openbaar Ministerie: advocaat-generaal, officier van justitie, adjunct-officier van justitie, parketsecretaris en beoordelaar.

Inhoud

Na een korte inleiding op het onderwerp wordt gedurende de contactdag aan de hand van praktijkgerichte opdrachten gewerkt aan de bewustwording van een groot aantal elementen die bij het waarnemen, reproduceren, beoordelen en besluiten en rol spelen. Door de opdrachten verkrijgt u inzicht op welke manier u tot een besluit en welke objectieve en subjectieve factoren uw beslissing sturen. Het strafrecht is daarbij het uitgangspunt.

Opzet

Deze leeractiviteit bestaat uit een contactbijeenkomst van 2 dagdelen. Tijdens de dag wordt gewerkt aan de van een werkboek dat u inzicht geeft in de manier waarop u met deze materie omgaat.

Uitvoeringen

Kosten: voor leden ZM: € 95,00 voor leden OM: € 200,00