Criminologie/effectiviteit interventiestrategieën – SSR
Cursussen / Strafrecht / Algemeen / Criminologie/effectiviteit interventiestrategieën

Criminologie/effectiviteit interventiestrategieën

Zorg dat u op de hoogte blijft van de laatste ontwikkelingen op het gebied van interventiestrategieën

Houdt u bij de beoordeling van zaken rekening met de achtergronden van delicten en de effectiviteit van straffen? Betrekt u dat bij uw overwegingen? Op zoek naar een verklaring van criminaliteit komen diverse onderwerpen aan bod. Centrale vraag is hoe criminaliteit zich manifesteert in de huidige samenleving en wat mogelijk veranderde manieren van criminaliteitsbeheersing zijn. Een cursus met diverse invalshoeken die het brede scala aan criminologische invalshoeken laat zien.

Doel

U doet kennis op van verschillende interventiestrategieën (niet alleen strafrechtelijk) en de te verwachten effecten om effectief beleidsmaatregelen te kunnen formuleren en te realiseren. De verkregen inzichten geven u in uw dagelijks werk handvatten om het beleid zorgvuldig, professioneel en effectief af te stellen, waarbij u oog heeft voor actuele ontwikkelingen.

Doelgroep

Openbaar Ministerie: advocaat-generaal, officier van justitie, senior-parketsecretaris en beleidsmedewerkers die geconfronteerd worden met de beleidsmatige vraag hoe bepaalde (preventieve) criminaliteitsproblemen heb beste kunnen worden aangepakt.

Inhoud

De leeractiviteit Criminologie, effectiviteit en interventie strategieën omvat een bijeenkomst waarbij u handvatten worden aangereikt die u kunt gebruiken bij de beoordeling van strafzaken. Ze leren u bij de beoordeling van feiten rekeningen te houden met de achtergronden van delicten en de effectiviteit van straffen. Tijdens de bijeenkomst komen de meest uiteenlopende onderwerpen aan de orde, zodat u om meerdere manieren naar het onderwerp leert kijken.

Opzet

De cursus bestaat uit zeven dagdelen: twee aaneengesloten dagen en een verplichte vervolgdag.

Voorkennis

De deelnemer dient het studiemateriaal voorafgaand aan de cursus te bestuderen. Aangeraden wordt de cursus Effectief extern overleg in aansluiting op deze cursus te volgen.

Uitvoeringen

Kosten: voor leden ZM: € 415,00 voor leden OM: € 200,00