Leiden van een OM-hoorgesprek – SSR
Cursussen / Strafrecht / Vaardigheden / Leiden van een OM-hoorgesprek

Leiden van een OM-hoorgesprek

Gedegen kennis en training van de benodigde vaardigheden maken een goed OM-vertegenwoordiger bij OM-afdoeningen

De Wet OM-afdoening heeft andere taken voor een secretaris met zich mee gebracht. Het horen van verdachten en hun advocaat doet een beroep op specifieke vaardigheden. Hoe om te gaan met de verschillende procesdeelnemers? Hoe om te gaan met weerstand? En hoe de strafbeschikking goed te verwoorden? Om dit werk te kunnen doen heb je onder meer oefening nodig in de vaardigheden die hiervoor nodig zijn.

Doel

Tijdens de bijeenkomst krijg je handvatten aangereikt hoe om te gaan met de emoties van de verdachte. Je leert op basis van het verhoor een goede juridische beslissing te kunnen nemen. Daarnaast leer je hoe om te gaan met de aanwezigheid van een raadsman op de OM-zitting.

Doelgroep

Ervaren senior-parketsecretarissen.

Inhoud

Het College heeft in het kader van de taakstraf-strafbeschikking beslist dat de OM-zitting, waarbij een taakstraf tot maximaal 120 uur kan worden opgelegd, mag worden gedaan door een secretaris die de tweedaagse SSR-cursus ‘Horen door parketsecretarissen in Wet OM-afdoening’ heeft gevolgd. Op de cursusdagen komen onder meer de volgende onderwerpen aan de orde:

  • oefenen met regievaardigheden
  • het openen van de zitting/omgaan met procesdeelnemers
  • confronteren en hanteren van weerstand
  • het verwoorden van de strafbeschikking
  • het afronden de zitting
  • OM-zitting en jeugdigen
  • omgaan met agressie.

Opzet

De cursus bestaat uit vier dagdelen. Naast korte theoretische inleidingen en praktijkvoorbeelden wordt er veel geoefend met acteurs in kortdurende rollenspellen.

Voorkennis

Deze training is bedoeld voor ervaren senior-parketsecretarissen. Het wordt aanbevolen om  de cursus Verweren in het strafrecht, die in het kader van de permanente educatie door SSR georganiseerd wordt, voorafgaand aan de cursus te volgen.

Bijzonderheden

SSR organiseert deze titel op basis van belangstelling. Het kan zijn dat wordt aangegeven dat er geen uitvoeringen gepland staan. Indien er belangstelling is wordt de cursus zo mogelijk bijgepland.

Uitvoeringen

Kosten: voor leden OM: € 200,00