Verweren in het strafrecht – SSR
Cursussen / Strafrecht / Materieel/ formeel strafrecht / Verweren in het strafrecht

Verweren in het strafrecht

Leer hoe je strafrechtelijke verweren herkent en op hun (juridische) merites beoordeelt

Een gedegen kennis van verweren en op welke wijze deze juridisch worden beoordeeld is onontbeerlijk in de strafrechtspraak. Door middel van deze cursus kun je jouw kennis en vaardigheden vergroten om verweren te zien aankomen bij de voorbereiding van een strafzaak, om daarover adequate beslissingen te nemen en om deze doeltreffend in de uitspraak te formuleren.  Wanneer is sprake van een bewijsverweer dat moet worden besproken? Wanneer van een kwalificatieverweer? Waaraan moet de verwerping van een beroep op een strafuitsluitingsgrond voldoen? Wanneer is sprake van een uitdrukkelijk onderbouwd standpunt en hoe moet daarmee worden omgegaan? Moet ieder getuigenverzoek worden gemotiveerd? Welke eisen worden gesteld aan een vormverzuimverweer en hoe moet daarop worden beslist? Wanneer is bewijsuitsluiting onvermijdelijk? Tijdens de cursus verweren in het strafrecht krijg je antwoorden op dergelijke vragen en vergroot je jouw kennis en vaardigheden.

Doel

Na afloop van de cursus heb je actuele kennis en inzicht verkregen in de meest voorkomende verweren. De verkregen inzichten geven je in jouw dagelijks werk handvatten om zorgvuldig, professioneel en effectief te anticiperen en te responderen op verweren, waarbij je oog hebt voor actuele ontwikkelingen. Tenslotte ben je in staat om op een juridisch juiste wijze strafrechtelijke verweren te waarderen en daarover op adequate wijze beslissingen te nemen en te formuleren.

Doelgroep

Rechtspraak: raadsheer, rechter, juridisch adviseur, gerechtsjurist.
OM: advocaat-generaal, officier van justitie, adjunct-officier van justitie, parketsecretaris, beleidsmedewerker.

 

Inhoud

Tijdens de cursus komen de verweren die betrekking hebben zowel op het formele en het materiële strafrecht als op het Europese strafrecht en de Europese mensenrechten aan de orde. Dit gebeurt mede aan de hand van een aantal casussen waarmee kriskras door het hele strafrecht heen wordt gegaan. Aan de orde komen onder ander de geldigheid van de dagvaarding, het aanwezigheidsrecht/aanhoudingsverzoeken, bewijsverweren, Meer-en-Vaartverweren, strafuitsluitingsgronden, getuigenverzoeken, fair trial, anoniem getuigenbewijs, redelijke termijn, onpartijdige rechter, onrechtmatig verkregen bewijs, etc. Na discussie in kleine groepen worden zowel de herkenning en beoordeling van het verweer als de beslissing op het verweer en de motivering daarvan plenair (na) besproken.

Opzet

De cursus bestaat uit vier dagdelen: twee aaneengesloten dagen. Tijdens de cursus oefent de deelnemer met casuïstiek, ondersteund door inleidingen.

Voorkennis

Van de deelnemers wordt verwacht dat zij het studiemateriaal zoals dat op MIJN SSR onder het tabblad ‘Studiemateriaal’ is opgenomen, voorafgaand aan de cursus bestuderen.
Gelieve bij jouw opgave te vermelden of het omgaan met verweren voor jou een nieuw aandachtsgebied is, dan wel of je jouw al opgedane ervaring op dit punt verder wilt verdiepen.

Uitvoeringen

Kosten:
Voor leden ZM (2024): € 440,00
Voor leden OM (2024): € 200,00
Voor leden OM (2025): € 200,00